Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, zelzelenin akabinde çeşitli önlemleri uygulamaya koydu

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli önlemleri uygulamaya koydu. Bu kapsamda kronik hastalığı olanlar raporlu ilaçlarını reçetesiz alabilecek ayrıyeten SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, doküman ve beyannameler de ertelendi.

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen zelzelelerin akabinde afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli önlemleri uygulamaya koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Deprem bölgesindeki hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için de birinci günden itibaren bölgeye yönetici ve uzman işçi takviyesi sağlandı. Bölgede yer alan İŞKUR vilayet müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin yahut zelzele bölgesi dışında kalan öbür vilayetlerde yer alan hizmet ünitelerinin sorumluluğuna devredildi. Sarsıntıdan etkilenen 10 ile 16 bin kişilik 1.207.040.000 TL Toplum Faydasına Program ödeneği tahsis edildi.

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının afet bölgesinde yer alan kuruluşlarından başka vilayetlere nakledilen çocuk, engelli, bayan ve yaşlılara sunulan hizmetlerin sürdürülmesi ve tıpkı bağışların depo idaresi ve lojistik hizmetlerinin sağlanması gayesiyle toplam bin 750 kişilik Toplum Faydasına Program kontenjanı tahsis edildi. Aydın vilayetine Adıyaman’dan nakledilen depremzedelerin muhtaçlıklarının karşılanması için Aydın Valiliği’ne 200 kişilik Toplum Faydasına Program kontenjanı tahsis edildi” denildi.

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgeleri için uygulamaya koyduğu önlemleri şu biçimde sıraladı:

-Kronik Hastalığı Olanlar Raporlu İlaçlarını Reçetesiz Alabilecek

Genel Sıhhat Sigortası primleri devlet tarafından ödenen yeşil kartlı olarak isimlendirilen vatandaşlar için de inanılmaz hal müddetince, bu vilayetlerde yahut nakledildiği vilayetlerde diyaliz tedavileri için SGK ile kontratlı tüm sıhhat hizmeti sunucularına direkt yahut sevkle müracaat edebilmesi imkanı sağlandı. İlaç ve tıbbi materyal temininde yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi gayesiyle kronik hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaç ve tıbbi materyal teminine ait raporlardan, 1 Ocak 2023 tarihi ve sonrasında mühleti bitmiş/bitecek olan tüm kronik hastalık rapor mühletleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. İkameti afet bölgesinde olmayan ama son üç ay içinde afet bölgesinde bulunan eczanelerden ilaç temin etmiş şahısların MEDULA sisteminde kayıtlı bulunan raporlarına istinaden reçetesiz ilaç temin etmeleri sağlandı.

Afet bölgesinde faaliyet gösteren; eczane/merkezlerde sarsıntıya bağlı yıkımlar olması sebebiyle farklı bilgisayarlardan MEDULA sistemini kullanarak vatandaşlara ilaç ve tıbbi gereç temin edebilmeleri için mecburî IP uygulamasının kaldırıldı. Tüm sıhhat hizmeti sunucularında sıhhat hizmeti sunumunun aksamaması için Ocak-Şubat 2023 devirlerine ilişkin fatura/reçete teslim müddeti ile son günü 31 Mart tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz kıymetlendirme kuruluna ait mühletlerin 31 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa vilayetleri dışında kalan başka vilayetlerde SGK ile protokollü/sözleşmeli olarak faaliyet gösteren sıhhat hizmeti sunucularının Ocak-2023 devrine ait fatura/reçete teslim mühletinin 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.

– SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, evrak ve beyannameler ertelendi

‘Asrın Felaketi’ olarak isimlendirilen zelzeleler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa vilayetleri için zorlayıcı sebep hali ilan edildi. Bu kapsamda bu vilayetlerde bulunan vatandaşlar için 6 Şubat ile 30 Nisan ortasında, Toplumsal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken her türlü bilgi, doküman ve beyannameler 26 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelendi. Belirtilen tarihe kadar SGK’ ya verilen bilgi, doküman ve beyannameler müddetinde verilmiş sayılarak, ilgililere idari para cezası uygulanmasının önüne geçildi.

– SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ödeme tarihleri öne çekildi

Bakanlık, SSK sigortalıları ve hak sahiplerinin gelir ve ödemelerini 17, 18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 14 Şubat, 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 15 Şubat, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için de 16 Şubat tarihlerinde olacak halde öne çekti. Bağ-Kur sigortalıları ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları ise 25 ve 26 Şubat tarihlerinde ödenecek olanlar için 16 Şubat’ta, 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 17 Şubat’ta ödendi.

Yaşanan doğal afet sonrası çalışmalar kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için denetim muayenesine tabi olanlardan denetim muayene tarihleri 1 Şubat ile 31 Ağustos olanların denetim muayene tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak kabul edildi.

– Kısa çalışma uygulaması devreye alındı

Depremden etkilenen işyerlerinin bu süreçte personel çıkarmamaları için Kısa Çalışma Uygulaması devreye alınarak bölgesel kriz sebepli Kısa Çalışma müracaatlarının alınabilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Zelzeleden etkilenen işyerlerine yönelik olarak uygulanması planlanan Kısa Çalışma Ödeneğine ait ödemelerin uygunluk kontrolü beklenmeksizin acilen yapılabilmesi ve hak sahipliği istikametinden Kısa Çalışma Ödeneğine kaideleri tutmayan bireylere Nakdi Fiyat Dayanağı sağlanmasına yönelik olarak gerekli mevzuatsal değişiklik hazırlıkları tamamlandı.

– İşsizlik sigortası ödemeleri öne çekildi

Depremden etkilenen vilayetlerde İşsizlik Sigortası ödemelerinin öne çekilmesine ait çalışma tamamlanarak Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat’ta yapıldı. Mart ayı ödemeleri 21 Mart’ta ve Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan’da yapılacak. Tıpkı halde bölgede Yarım Çalışma ödemelerinin de öne çekilmesine ait çalışmalar bu ödemelerin de tıpkı tarihlerde gerçekleştirilmesine imkân verecek biçimde tamamlandı.

Deprem bölgesinde muhtaçlık duyulacak mesleklerde Kuruma kayıtlı şahısların bilgileri hazırlanıp Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı ile paylaşıldı. Faal işgücü programlarından faydalanan ve zelzeleden ziyan gören işyerleriyle program faydalanıcılarına dönük olarak bildirimlere ait müddet sınırlamalarını esneten ve ödemelerin yapılmasını kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirildi. İşbaşı Eğitim Programlarına yönelik olarak Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için iştirakçilerin devam durumlarına bakılmaksızın tam ay üzerinden zorunlu masraf ödemesi yapılmasına ait düzenleme de tamamlandı.

– Sarsıntının etkilediği vilayetlerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi

Bakanlık, doğal afet sonrası çalışmaları kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa vilayetlerinde, sigortalı çalıştıran işyerleri için 6 Şubat ile 30 Nisan tarihleri ortasındaki doküman verme müddetlerini 26 Mayıs’a erteledi. 6 Şubat’tan evvel ödeme mühleti dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin prim borçları ise 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi. Ayrıyeten erteleme mühletince gecikme cezası ve gecikme artırımı işletilmeyerek yapılandırma taksit ödemeleri de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi.

Kamu yönetimleri bakımından 6 Şubat’tan evvel ödeme mühleti dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme artırımı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yine yapılandırılmış afet kapsamındaki vilayetler için de 6 Şubat tarihi prestijiyle yapılandırma/taksitlendirme süreçleri bozma şartına girmemiş patronların ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri ortasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme imkânı sağlandı.

Primini kendisi ödeyen sigortalılar açısından zelzelelerin yaşandığı 6 Şubat tarihinden evvel ödeme mühleti dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin prim borçları gecikme cezası ve gecikme artırımı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca tekrar yapılandırılmış afet kapsamındaki vilayetler için 6 Şubat tarihi prestijiyle yapılandırma/taksitlendirme süreçleri bozma şartına girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri ortasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023’e kadar ödemelerine imkan sağlandı.

– Ödeme Mühleti Dolmuş Mevcut Prim Borçları 31 Ağustos’a Ertelendi

Bakanlık, sarsıntı sonrası çalışmalar kapsamında Bağ-Kur sigortalıları için 6 Şubat’tan evvel ödeme mühleti dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ilişkin prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme artırımı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar erteledi. 6 Şubat’tan evvel ödeme mühleti dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran periyoduna ilişkin primleri gecikme cezası ve gecikme artırımı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca tekrar yapılandırılmış afet kapsamındaki vilayetler için 6 Şubat itibariyle yapılandırma/taksitlendirme süreçleri bozma şartına girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri ortasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme imkanı sağlandı.

6 Şubat’ta yaşanan sarsıntılar nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa vilayetleri ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların, sıhhat hizmeti sunucularına müracaatlarında ve ilaç ve/veya daima kullanılan tıbbi gereçlerin temin edilmesinde yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek hedefiyle birtakım önlemler alındı. Bu kapsamda afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların; pandemi sürecinde olduğu üzere sıhhat hizmeti sunucularında yoğunluk oluşturmamak ve vatandaşların mevcut tedavilerini aksatmamak maksadıyla sıhhat raporu karşılığında alınacak ilaç ve daima kullanılan tıbbi gereçlerinin bir keze mahsus olmak üzere reçetesiz olarak temin edilmesi sağlandı. Afet bölgesinde yaşayanların rastgele bir fiyat ödemeden sıhhat hizmetlerinden faydalanması için hastane müracaatlarında muayene iştirak hissesinden muaf tutulması sağlandı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar eczane müracaatlarında reçete ve tıbbi gereç iştirak hissesinden muaf tutuldu. 6 Şubat tarihi öncesinden kaynaklanan ve şimdi tahsil edilmemiş muayene iştirak hisseleri ertelendi. Vatandaşların ellerinde mevcut bulunan ilaç ve tıbbi gereçlerinin enkaz altında kalmış olabileceği gerekçesiyle tedavilerinde aksama yaşanmaması için 5 Şubat tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunanların eczanelerden temin edilmiş ilaçları yahut tıbbi materyallerinin bitiş tarihleri 6 Şubat 2023 formunda düzenlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
nolurbak.com
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023