Taş türleri ve anlamları

Taş türleri ve anlamları: Taşlar, bu realitenin oluşmasından bu yana doğal hayatın içinde var olan elementlerdir. Önceleri tabiat unsurlarına karşı bir sığınak, bir silah hatta bir mutfak eşyası olarak kullanılmışlar, insanlığın gelişmeye başlamasıyla birlikte süs eşyası veya mücevher olarak geçmişlerdir. Doğal taşlar nerede bulunur? ya da doğal taşlar nasıl kullanılır veya doğal taşlar nasıl oluşur?

Yeni Çağ’ın gelişiyle birlikte, taşlar kristaller olarak bilinmeye başladı; bu terim, yalnızca taşların kendilerini değil, kullanılmaya başlanan diğer bitki ve hayvan öğelerini de kapsayan ve atalardan kalma bir dizi maneviyat ve şifa uygulamalarını sürdüren bir terimdir.

Ama bildiğiniz taşlar nelerdir? Bu soruyu yanıtlamanıza yardımcı olmak için, taşların kökenlerinin gerçek bir haritasını getirdik, ayrıca taşların önemini de açıklayarak türlerine ve oluşumlarına göre sınıflandırdık.

Gösterdiğimiz gibi, bazıları doğal, bazıları sentetik ama hepsi güzel, yarı değerli veya değerli ve hayatınızı süsleyebilirler. Doğal taşlar ve isimleri ya da doğal taşlar nasıl arındırılır veya doğal taşlar ve özellikleri için okumaya devam edin.

Taş türleri ve anlamları

Taş türleri hakkında daha fazla bilgi

Bu ilk bölümde, aslında değerli taşların ne olduğunu sunuyoruz. Ardından, son olarak değerli taşlar ve renkler, fiyatlar gibi ilgili konuların yanı sıra değerli bir taşı tanımlamaya yönelik ipuçlarının yanı sıra değerli ve yarı değerli taşlar arasındaki farkları ele almak için tarihine ve çalışmasına kısa bir tur atıyoruz.

■ Değerli taşlar nelerdir?

Değerli taşlar, insan müdahalesi yoluyla, taşlama olarak bilinen bir işlemle mücevher ve koleksiyon gibi değerli eşyalara dönüştürülebilen, ağırlıklı olarak doğal kökenli öğelerdir.

Diğer bir deyişle değerli taşlar, örneğin takı veya diğer değerli eşyalar aracılığıyla insanların günlük yaşamlarında farklı kullanım ve işlevler gerçekleştirmeye başlayarak, dönüşümleri nedeniyle ticari değere sahip doğada bulunan maddelerdir.

Bir değerli taşın fiyatı, birkaç faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Bunlar arasında malzemeyi doğada bulmanın zorluğunu, taşı elde etmek için doğal oluşum sürecini ve kesme işleminin ne kadar özel olduğunu belirtmek mümkündür.

■ Değerli taşların tarihi

Değerli taşların tarihi, insan etkileşimine ve taşın içine yerleştirildiği topluma göre değerler atfedildiği için insanlık tarihi ile iç içedir. Genel olarak, değerli taşlar olarak bildiğimiz şey, rahipler ve krallık gibi daha yüksek sınıflar tarafından kullanılan mücevher setini ifade eder.

Bu taşlar bir kişinin durumunu gösterme işlevine sahip oldu. Ama aynı zamanda belirli dini grupların önemli bir parçası olarak da kullanılmışlar, bu nedenle törenlerde, ibadet törenlerinde veya adanmışlık uygulamalarında benimsenmişlerdir.

Bu nedenle, çok özel grupların sosyal yapısının bir parçası oldukları için yüksek bir değere sahip oldular.

çalışma ve bilgi

Değerli taşların incelenmesi, minerallerin fiziksel ve kimyasal yönlerini açıklamaya adanmış bilim olan mineralojinin bir parçasıdır. Ezoterik ve enerjik bir bakış açısıyla, litoterapi (taş tedavisi) veya kristal tedavisi (kristal tedavisi) kayaların ve minerallerin enerjik ve şifalı amaçlarla kullanılmasına verilir.

Bilimsel bir bilgi alanı olarak Mineraloji, metafiziksel etkiler bilimsel yöntemlerle ölçülmediği için litoterapinin etkilerini tanımaz. Bununla birlikte, kristal tedavisinin bir kısmı mineraloji çalışmasına dayanmaktadır.

çıkarma

Değerli taşlar madencilik sürecinden çıkarılır. Birçoğunun derin yeraltı madenlerine kazılması gerekir veya nehir yatakları veya mağaralar gibi yerlerde birikebilir.

Mineral çıkarma işlemi çevreye oldukça zararlı olabilir. Bu nedenle, mümkün olan en az çevresel etki ile çıkarılmış değerli taşlara olan talep arttı.

değerli taşlar

Mücevher kelimesi Latince ‘gemma’dan gelir ve değerli veya yarı değerli taşları ifade etmek için kullanılır. Terim ağırlıklı olarak minerallere atıfta bulunsa da, taşlanma veya cilalama işleminden geçtikten sonra toplanabilir veya mücevher gibi kişisel süslemeler olarak kullanılan kayalardan veya diğer taşlaşmış malzemelerden oluşabilirler.

Değerli taşlara örnek olarak Amber, Zümrüt, Beryl, Granat ve Rodokrosit’i sayabiliriz.

Renkler

Değerli taşlar en farklı ton ve renk çeşitlerine sahiptir. Bir değerli taşın rengini belirleyen, kimyasal bileşiminin yanı sıra aydınlatma, sıcaklık ve atmosfer basıncı gibi dış koşullardır.

Bazı durumlarda, aynı mineral, her biri farklı bir isme sahip farklı renklere sahip olabilir. Örneğin, Ametist, Kuvars’ın menekşe rengi bir varyasyonu iken, Yeşil Kuvars, adından da anlaşılacağı gibi, aynı mineralin yeşil bir versiyonudur.

Değer

Değerli taşlar güzellikleri için değerlidir ve bu nedenle genellikle pahalıdır. Bir taşı pahalı yapan özellikler arasında yapısı, saflık derecesi, doğal olarak meydana gelme zorluğu, renginin yoğunluğu ve ayrıca fosilleşmiş değerli taşlarda olduğu gibi optik fenomenler ve hatta içindeki kapanımlar sayılabilir.

En değerli taşlar Elmas, Yakut, Zümrüt ve Safir’dir. Sonuç olarak, özellikle yüksek derecede saflığa ve doğal kökene sahip olduklarında en pahalı olanlardır.

■ Değerli taşlar ve yarı değerli taşlar arasındaki fark

Genel olarak konuşursak, değerli taşlar nispeten sınırlı bir taş grubuna aittir. Genellikle vahşi doğada oldukça nadir bulunurlar ve erişilmesi zor olduğu için onları pahalı hale getirir. Değerli taşlar, kardinal taşlar olarak kabul edildikleri için dini kullanımları nedeniyle bu şekilde adlandırılmaya başlandı.

Bu nedenle, belirli bir din adamı, taşları dini veya törensel bir işlevi yerine getirmek için kullanırsa, onlara değerli taşlar denirdi. Yarı değerli taşlar ise piyasa değeri olan ancak dini bir görevi yerine getirmek için kullanılmayan taşlar grubunu ifade eder.

Bu nedenle bir taşı değerli ve yarı değerli olarak sınıflandırmanın bilimsel bir açıklaması yoktur. Bu durumda kullanılan mantık pazarlamadır.

■ Bir değerli taşın gerçek olduğunu nasıl anlarsınız?

Gerçek bir değerli taşı sahte olandan ayırt etmek için diğer duyularınız kadar eleştirel gözünüzü de geliştirmeyi öğrenmelisiniz. Prensip olarak bir değerli taşın gerçek olup olmadığını renk ve ağırlık gibi temel özelliklere bakarak anlamak mümkündür.

Bununla birlikte, taşın değerini ve gerçekliğini belirlemenin daha doğru bir yolunu istiyorsanız, içine bakmanız gerekir. Bunun için bir uzmanla görüşebilir veya mikroskop gibi aletlerle inceleyebilirsiniz.

İnternette değerli taş tanımlama tabloları var ve dilerseniz taşınızın gerçek olup olmadığını anlamak için değerli ipuçlarının sunulduğu, IGA olarak bilinen Amerika Amerika Gemoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan tabloyu kullanabilirsiniz.

Taş kökenleri türleri

Bu bölümde, halk arasında kristal olarak bilinen taş köken türlerini ele alacağız. Aşağıda göstereceğimiz gibi, kristaller, spektrumları altında hayvansal, bitkisel ve mineral kökenli maddeleri içerebildikleri için mutlaka taş değildir.

■ Hayvansal kökenli

Birinci tip kristaller hayvansal kökenlidir. Bu, hayvanlar tarafından üretilen veya üretilen organik kökenli maddelerden ekstrakte edildikleri anlamına gelir. Bazı durumlarda, çoğunlukla okyanuslarda yaşayan bir organizmanın parçası olan mercanda olduğu gibi, hayvanların kendilerinin bir parçasıdırlar.

Hayvansal kristallere örnek olarak, fosilleşmiş hayvan dışkısından başka bir şey olmayan İnci, Mercan ve Koprolit’i sayabiliriz. Etik ve enerjik nedenlerle yürüyüşlerinizde doğada bulunan Mercan ve İncileri kullanın. Ticaret yoluyla elde edilen bu elementlerin enerjileri elverişli değildir.

■ Bitkisel kökenli

Kristallerin çok popüler bir kaynağı sebzedir. Bu tür kristallerde, reçineler gibi bitkiler tarafından üretilen parçalar, uzun bir fosilleşme süreci boyunca katılaşmış veya taşlaşmıştır.

Bitki bazlı kristallerin klasik örnekleri arasında fosilleşmiş iğne yapraklı ağaçlardan ve taşlaşmış ağaçtan elde edilen reçineden başka bir şey olmayan Amber bulunur.

■ Mineral kökenli

En yaygın kristal türü mineral kökenlidir. Bu taşlar, çağlar boyunca ve farklı jeolojik süreçlerle orijinaldir. Sıcaklıktaki değişiklik ve enkaz ve kimyasal elementlerin birikmesiyle, Dünya yüzeyinde taşlar oluşur. Bu taşların üç temel oluşum şekli vardır ve bu nedenle onları şu şekilde sınıflandırabiliriz:

Magma: Magma ve lavın soğuma işlemlerinin sonucudur. Örnek: Obsidiyen, Granit ve Bazalt.

Metamorfik: Basınç ve sıcaklık değişimi yoluyla kayaların dönüşümünden kaynaklanır.

Örnek: Arduvaz, Mermer ve Tortul Kuvars: Kireçtaşı gibi artıkların birikmesiyle oluşurlar.

Daha önce de belirttiğimiz gibi kristal, farklı malzeme türlerini kapsayan bir terimdir. Bu nedenle, ham hallerinde altın, gümüş ve bronz gibi metaller de mineral kökenli kristaller olarak kabul edilebilir.

Taş mücevher türleri

Şimdiye kadar üç tür kristal kökeni olduğunu gördük ama bu kökenlere göre düzenlenebilecek kristal türleri nelerdir? Aşağıda göstereceğimiz gibi, bir kristal diğer türlerin yanı sıra doğal, ekili, sentetik, yapay olabilir. Aşağıda kendi kökenleriyle anlamlarını keşfedin!

■ Mücevherler

Değerli taşlar, teknik özellikler aracılığıyla incelenir ve tanımlanır. Bunlardan ilki kimyasal bileşimidir. Örneğin, elmas yalnızca karbondan (C) oluşurken, Safir alüminyum oksitten (Al3O4) oluşur. Bunları sınıflandırmanın bir başka çok önemli yolu da kristal sistemdir.

Mücevherler kübik, trigonal, tetragonal, altıgen, ortorombik, monoklinik veya triklinik kristal sistemine sahip olabilir. Son olarak, gruplara, türlere veya çeşitlere ayrılırlar. Örneğin, beril, mavi (akuamarin) ve yeşil (zümrüt) varyasyonlarına sahiptir. Aşağıda mücevherlerin farklı sınıflandırmaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Doğal değerli taşlar

Doğal değerli taşlar, kişisel süsleme için takı veya aksesuar şeklinde kullanılır. Bu grupta kristalleri mineral ve organik olmak üzere iki ayrı grupta düzenlemek mümkündür.

Bazı doğal mineral değerli taş örnekleri şunlardır:

• Akuamarin;
• Ametist;
• Sitrin;
• Elmas;
• Zümrüt;
• El bombası;
• Kuvars;
• Yakut;
• Safir;
• Topaz;
• Turmalin.

Bazı doğal organik değerli taş örnekleri şunlardır:

• Kehribar;
• Jet;
• Mercan;
• İnci.

Kültür incileri

İnciler doğada doğal olarak bulunsa da, piyasada bulunan incilerin büyük çoğunluğu kültürlüdür. Kültür incilerinden bahsettiğimizde, bir istiridye çiftliğinde bir istiridyenin içine “implante edilmiş” bir inciden bahsediyoruz.

Kültürlü oldukları için bu tür inciler doğal olarak oluşan incilerden daha uygun maliyetlidir. İstiridye türüne ve yetiştirme yöntemine bağlı olarak incilerin farklı özellikleri ve renkleri olabilir. Kültür incilerinin bazı örnekleri şunlardır: Biwa incileri, Mabe incileri, Güney Denizi incileri ve Tahiti incileri.

Sentetik değerli taşlar

Adından da anlaşılacağı gibi, sentetik değerli taşlar, endüstri tarafından yapay olarak üretilenlerdir. Birçoğu doğal malzemeden yapılmış olsa da bilim adamları tarafından laboratuvarda sentezlendiklerinden doğal değerli taşlarla aynı piyasa değerine sahip değiller.

Kullanılan teknolojiye bağlı olarak, doğal bir değerli taşın görünüşünü ve özelliklerini çok sadık bir şekilde yeniden üretmek mümkündür. Sentetik değerli taşların örnekleri arasında sentetik yakut, sentetik zümrüt ve sentetik elmas bulunur. Piyasada satılan bu değerli taşların çoğu laboratuvarda yapılır.

Yapay taşlar

Yapay değerli taşlar, laboratuvarda üretilen bir grup değerli taşa atıfta bulunur. Doğada doğal olarak bulunabilen sentetik değerli taşlardan farklı olarak yapay değerli taşlar sadece laboratuvarda elde edilir.

Yeniden yapılandırılmış mücevherler

Bir başka değerli taş türü, adından da anlaşılacağı gibi, değerli taşların yeniden yapılandırılmasından oluşan yeniden yapılandırılmış değerli taşlar grubudur. Bu işlemde, belirli bir mücevherin tozu veya döküntüleri toplanır ve bunlardan ve bir tutkal kullanımı gibi bazı işlemlerden, mücevheri doğada eksiksiz bulunmuş gibi yeniden oluşturmak mümkündür.

Başka bir deyişle, yeniden yapılandırma süreci doğal olmasa da, bir değerli taşı yeniden yapılandırmak için kullanılan malzeme doğaldır. Bu nedenle, orijinal özelliklerinin bir kısmını içerir.

Turkuaz gibi bazı değerli taşların takı için uygun bir formda bulunması zor olduğundan, bu işlemler çok faydalıdır. Yaygın olarak yeniden yapılandırılmış değerli taşların diğer örnekleri Amber, Malakit ve Lapis Lazuli’dir.

işlenmiş değerli taşlar

Oldukça yaygın olan bir grup değerli taşa işlenmiş değerli taşlar denir. Bu tipte, doğal bir mücevher, şeklini ve hatta rengini değiştirmek mümkün olacak şekilde belirli basınç ve sıcaklık koşullarına maruz bırakılır. Bazı durumlarda, bir mücevher daha çekici görünmesi için metal parçacıklarla bombalanır.

İşlenmiş değerli taşların bazı örnekleri şunlardır: Sitrin (genellikle Ametistlerin yakılmasıyla elde edilir), Işınlanmış Topaz ve Su Aura kristali.

Geliştirilmiş Taşlar

Geliştirilmiş değerli taşlar, boyama ya da yağ ile bulaşma gibi işlemlerle işlenenlerdir. Geliştirilmiş değerli taşların klasik örnekleri, daha parlak görünmeleri için yağlarla işlenen Yakut ve Zümrüt’tür.

kaplamalı taşlar

Kaplamalı değerli taşlar, onları tamamen saran koruyucu bir filmle kaplanmış değerli taşlardan oluşur. Zümrüt, daha güzel bir yeşil tonu elde etmek için genellikle kaplanmış bir değerli taştır.

bileşik taşlar

Adından da anlaşılacağı gibi, kompozit değerli taşlar, bir mücevher ve başka bir elementten oluşanlardır. Bu tipte, doğal olarak oluşan iki taş veya bazı durumlarda örneğin camla kaynaşmış gibi kombinasyonlar elde etmek mümkündür. Doğada, kompozit değerli taşlar doğal olarak bulunur.

Bileşik değerli taş örnekleri olarak elimizde: Ametrin (ametist + sitrin) ve Malakitli Azurit. Her ikisi de doğal olarak oluşur.

Taş türleri ve anlamları

■ Asil metaller

Asil metaller, ortam koşullarına çok az tepki veren metallerdir. Bu nedenle oksidasyona (pas) ve korozyona karşı dayanıklıdırlar, bu da onları demir ve çinko gibi kolayca oksitlenen baz olarak kabul edilen metallerden daha değerli kılar. Asil metallerin örnekleri altın, gümüş ve platin grubunu oluşturanlardır.

Altın

Altın, Güneş tarafından yönetilen ve ateşle bağlantılı asil metaldir. Metallerin en soylusu olarak kabul edilir ve bu nedenle zafer, başarı, zenginlik, liderlik, para, sağlık, güzellik ve refah ile ilişkilendirilir.

Gümüş

Metaller arasında gümüş, Ay ve su elementi tarafından yönetilen asil bir metaldir. Dişil enerjiyle, Wicca gibi birçok dinde ilahi yaratıcı ilke olan Tanrıça ile ilişkilendirilir.

platin grubu

Platin grubu periyodik tablodaki 6 kimyasal elementten oluşur: rodyum, rutenyum, platin, iridyum, osmiyum ve paladyum. Bunlar arasında mücevheratta en çok kullanılan soy metaller platin, paladyum ve rodyumdur.

■ Süs taşları

Diğer taşlar arasında süs eşyası olarak kullanılan taşlardır. Genellikle sivil inşaatta kullanılırlar, genellikle dünya çapında tapınakları ve farklı tarihi anıtları süslerler.

dekoratif mineraller

Dekoratif mineraller, süs taşlarının bütün bir grubunu oluşturur. Adından da anlaşılacağı gibi, iç dekorasyon için kullanılırlar ve en yaygın türleri şunlardır: Sodalit, Akik, Malakit, Kuvars ve Alabaster.

Süs kayaları

Süs taşları, mimari bitişler yapmak için kullanılan bir grup süs taşıdır. Dolayısıyla bu taşlara örnek olarak mermer, arduvaz ve granit verilebilir.

Değerli taşların ana isimleri ve özellikleri

Artık piyasada bulunan değerli taşların ana şekillerini ve türlerini tanımlayabildiğinize göre, nihayet onlar hakkında biraz daha konuşmanın zamanı geldi. Değerli ve yarı değerli taşları çok çeşitli amaçlar için seçiyoruz, onların enerjisel özelliklerini ve fiziksel, ruhsal ve duygusal beden üzerindeki etkilerini vurguluyoruz.

■ Elmas

En güçlü mücevher olarak kabul edilen Elmas, piyasadaki en pahalı kristallerden biridir. Aşk ve sonsuzlukla bağlantılı olan Pırlanta, özelliklerinden biri de yıkılmazlık olduğu için, genellikle zamanın sınırlarını aşan aşkı temsil etmek için alyansları süsler.

Fiziksel alanda, aurada hapsolmuş ve hastalığa neden olabilecek negatif enerjileri serbest bıraktığı için iyileşmeyi destekler. Son derece pahalı olduğu için, %100 şeffaf bir Kuvars kristali için daha düşük bir enerji gücüyle değiştirebilirsiniz.

■ Yakut

Ruby, Mars tarafından yönetiliyor. Tutkuları çekmek için ideal olan bu değerli taş, kullanıcının baştan çıkarıcı tarafını geliştirir. Koruma için mükemmel olduğundan, Ruby ne kadar parlaksa, o kadar güçlüdür. Rubies, tehlikeleri savuşturmanın yanı sıra büyüleri ve lanetleri de bozar.

Fiziksel alanda, bu taş kanı uyarır ve vücudun üreme fonksiyonu ile ilgilidir. Cinsel dürtüleri kontrol etmek ve hatta arzuyu yönlendirmeye yardımcı olduğu için daha fazla cinsel zevk getirmek için kullanılabilir.

■ zümrüt

Venüs tarafından yönetilen Zümrüt, yoğun yeşil tonuyla değerli bir mücevherdir. Sevgiyi çekmek, korumanızı artırmak ve para getirmek için kullanılabilir. Kullanıcısını daha yüksek seviyelere bağlayarak bilgelik getirdiği için akıl yürütmeyi geliştirmek için de mükemmeldir.

Aşkı bulmak veya kişilerarası ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız, Esmeralda tam size göre. Kendinizi hoş insanlarla çevrili hayal ederken tercihen kalp çakranızın üzerine takın. Ayrıca oldukça pahalıdır, ancak ham haliyle oldukça ucuza alabilirsiniz.

■ Safir

Safir, yöneticileri Ay ve su elementi olan bir değerli taştır. Güçleri aşk, para ve ruh ile ilgilidir. Ayrıca ayla bağlantılı olduğu için sezgiyi geliştirmek, zihni çalıştırmak, koruma ve şansı artırmak için kullanılabilir.

Sezginizi uyandırmak için, kaşların arasında bulunan üçüncü göz çakrasının üzerine bir Safir yerleştirin. Aynı zamanda şifalı işitme ile de ilgilidir ve Safir kolye, büyülere karşı mükemmel bir muskadır.

■ İnci

Aslında İnci başlı başına bir taş değildir, ancak değerli kristaller kategorisine girer. Ay, Neptün ve su elementi tarafından yönetilir, ilahi enerjiyle bir bağlantı kurar.

Kullanıcının korumasını artırır ve başkalarının niyetinizi daha kolay algılamasını sağlar. Duygusal destek sağlamaya hizmet eden ve dişi üreme sistemiyle bağlantılı bir kristaldir. Bu nedenle, gücünüzü ne zaman artırmak isterseniz, İnci’nizi deniz suyuyla ıslatın.

■ Akuamarin

Deniz suyu, okyanusların enerjileriyle bağlantılı taştır. Su elementi tarafından yönetilen mavi-yeşil rengi onu duygular alemiyle ilişkilendirir, huzur, mutluluk ve sükunet getirir ve kullanıcılarını şifa enerjisiyle bağlar. Su burcu yerlileri (Yengeç, Akrep ve Balık) için çok önemli bir kristaldir.

Özellikle dolunay gecelerinde kullanıldığında sezgi ve psişik yetenekleri geliştirmek için kullanılabilir. Daha uygun fiyatlara bulunabilmesine rağmen en saf hali oldukça pahalıdır. Ayrıca, deniz suyuyla yıkandığında en güçlüsüdür.

■ Kuvars

Kuvars, oradaki en çok yönlü kristallerden biridir. Son derece popüler olan, tükettiğimiz elektroniklerin çoğu bu yarı değerli taştan yapılmıştır. Saf Temiz Kuvars, doğrudan yüksek düzlemlere bağlı olduğu için son derece güçlüdür.

Sonuç olarak, ruhsal yolculuklarda kişisel gelişim ve ilahi bilgelik aşamalarına ulaşmak için kullanılır. Şifa alanında, hastalığa neden olan enerji sızıntılarını enerjilendirmek ve onarmak için kullanılabilir. Sezginizi ve korumanızı artırmak istediğinizde yanınızda taşıyın.

■ Topaz

Topaz bedene, ruha ve duygulara denge getiren bir kristaldir. Dürtüsel insanların öfkesini kontrol altına almak için mükemmel, aynı zamanda kişisel çekiciliği artırarak kullanıcının en çok istediğini kendine çeker.

Kıskanç biriyseniz, Topaz enerjisiyle bağlantı kurmak, kıskançlık patlamalarınızı kontrol altına almanıza yardımcı olacaktır. İletişime yardımcı olmak için mükemmeldir ve bu nedenle netlik getirmek ve sesle ilgili alanları iyileştirmek için boğaz çakrasının yakınında yaygın olarak kullanılır.

■ Ametist

Kuvarsın menekşe rengi olan Ametist, kadınlıkla yakından bağlantılı yarı değerli bir taştır. Güçleri şifa ve mutlulukla yakından bağlantılıdır. İnsanların ve çevrelerin enerjilerini dönüştürmek için mükemmel, onu kullananlara koruma ve barış çekmek oldukça popüler hale geldi.

Menekşe rengi enerjisi, kullanıcılarının sağlığına olumlu bir şekilde yansıyan, onları sakinleştiren ve zihin ve kaygı ile ilgili sorunlarla uğraşan bir gönül rahatlığı atmosferi yaratır. Bu yüzden ne zaman sakinleşmen gerekiyorsa, kalbinin üzerine bir Ametist bastır.

Değerli taşların tüm türlerinin ve faydalarının tadını çıkarın!

Değerli taşların birçok kullanım alanı vardır. Göze son derece çekici gelmelerinin yanı sıra, süs eşyaları ve takı gibi kişisel aksesuarlar oluşturmak için kullanıldıkları için, kullanıcılarının zarafetini ve durumunu ortaya çıkarır ve enerjiye sahiptir.

Gösterdiğimiz gibi, değerli taşlar, doğal olarak oluşan diğer birçok mineral ve element gibi, kristal olarak kabul edilir. Her kristalin, yalnızca rengi ya da titreşimi ile değil, aynı zamanda onu oluşturan kimyasal elementler tarafından da belirlenen belirli bir enerjisi vardır.

Tarih boyunca kullanıldıkları için kristaller, Gaia’nın kemikleri olarak kabul edildiğinden sizi doğa ile hizalama gücüne sahip oldukları için yaşamınıza enerji ve iyileştirici faydalar getirebilecek çok güçlü bir enerji yüküne sahiptir. Bu nedenle, sizin için ideal kristali bulmak için bu makaledeki bilgileri kullanın ve tüm avantajlarından yararlanın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu