Vatandaşlık ders notu 1

Vatandaşlık ders notu 1 yazımız ile karşınızdayız. Vatandaşlık ders notu 2 ders notumuzda ise önemli tarihler yer alacak ve ek olarak rakamlara dair ders notları bulunacaktır. Bu yazımızda KPSS öğrencileri için Vatandaşlık ders notlarını derledik. Yazı içerisinde Vatandaşlık dersinin önemli ders notlarından ”kavramlar” ve anlamları yer almakta. Bir nevi Vatandaşlık sözlüğü olarak düşünebilirsiniz. Tüm öğrencilere cemre ailesi olarak başarılar dileriz. Vatandaşlık ders notu:

Vatandaşlık bilinmesi gereken kelimeler ve anlamları:

 1. Nafaka: Ahlak kurallarında ki yardım hükümlülüğünün hukuka dönüşmüş hali.
 2. İptal: Devletin veya idarenin hukuka aykırı yapmış olduğu işlemlerin, mahkeme kararı ile iptal edilmesi.
 3. Cebri İcra: Hukuka aykırı davranan kişilerin devlet eliyle zorla hukuka uygun hale getirilmesi.
 4. Tazminat: zararlı olduğu durumda açılır zenginleşme aracı değildir.
 5. hükümsüzlük: yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık
 6. Yokluk: devletin aradığı şekli şartlar yoksa işlem hukuken tanımaz iptal de ettiremezsiniz
 7. Kan hısımlığı: Doğumla gerçekleşir
 8. Sıhri (kayın): evlilik ile gerçekleşir (karı koca arasında hısımlık olmaz)
 9. Yapay suni hısımlık: evlatlık alınca olur
 10. Yazısız kaynaklar: örf ve adet hukuku
 11. Yazılı kaynaklar: anayasa kanun cumhurbaşkanlığı kararnamesi milletlerarası anlaşmalar genelge yönetmelik
 12. Kanun boşluğu: Hakim yazılı kaynaklarda davayı çözecek bir hüküm bulamazsa oluşan boşluk türü
 13. Hukuk boşluğu: yazısız kaynakta da davayı çözecek bir hüküm bulunmazsa ortaya çıkar kanun boşluğu oluşmadan hukuk boşluğu oluşamaz
 14. Boşluk: kanun koyucu‘nun bir konu hakkında kural koymayı unuttuğunu da bilinçsizce özensiz davranırsan oluşan boşluk türü
 15. Kural içi boşluk (bilinçli): kanun koyucu’nun bilerek ve isteyerek kasıtlı susarak yarattığı boşluk türü
 16. Navlun: gemilerin yük taşıma sözleşmesi
 17. Gaiplik: ölümüne muhtemel bakılan bir olay sonucunda kaybolan ya da kişinin kendisinden uzun süre haber alınmadığı durumlarda
 18. Hak ehliyeti: kişinin haklara ve borçlara sahip olabilme iktidarı sağ ve tam doğmak şartıyla başlar
 19. Fiil ehliyeti: kişinin kendi eylem ve davranışları ile kendi adına haklar borçlar yaratabilmesi
 20. Müeyyiz: ayırt etme gücüne sahip anlama ve idrak kabiliyeti yerinde aklı melekleri yerinde olan kişi
 21. Emredici hukuk kuralları: zayıfları ahlak ve adabı kişilik hakları (yapamazsın gibi kesin)
 22. Tanımlayıcı hukuk kuralları: reşit olma Nişanlanma gece vakti ( tanımı yapılan kelimeler)
 23. Tamamlayıcı hukuk kuralları: faiz oranları, ifa yeri, akit
 24. Yorumlayıcı hukuk kuralları: ayın ortası, ayın başı
 25. Yetki verici hukuk kuralları: mirasın reddi (insanlara davranış özgürlüğü tanır.) (Mirası kabul eder ya da reddeder)
 26. Subjektif iyi niyet: mazur görülebilecek bilgisizlik varsa kanunda böyle görür.
 27. Objektif iyi niyet: dürüstlük kuralı dürüstlük hakkını ihmal eden bütün durumlar örneğin çocuğunu dillendiren babadan velayet hakkını almak.
 28. İfa: Ödeme yerine getirme.
 29. Zaruret hali: kritik durumlardan haksız duruma düşmeyeceğiniz fiiller.
 30. Hukuki fiil: kişinin kendi iradesi davranışları sonucunda gerçekleştirdiği bir duruma hukuk sonuç bağlarsa
 31. İhraz: sahiplenme taşınır mallar.
 32. İşgal: taşınmaz mallar.
 33. Hukuki işlem: alım satım kira noterde yapılan işlemler birden fazla kişinin işlem yaptığı olay
 34. Temerrüd: alacaklının vadede alacağını almaktan kaçınması borçlunun da vadede borcunu ödememesi durumu
 35. Emprevizyon: Ön görülmezlik ilkesi
 36. Ahde vefa: Sözleşmeye tarafların sadık kalması
 37. Muvazza: geçersiz işlemler
 38. Uyrukluk: kişi veya şeyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ
 39. Vatandaşlık: kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ
 40. Kanunlar ihtilafı: iki devlet arasında çıkan kanun çatışması
 41. Tacir: bir ticari işletmeyi kısmen dahi kendi adına işleten kimse
 42. Esnaf: ticari faaliyeti sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanan sanat ve ticaret sahibi kişidir
 43. Kıymetli evrak hukuku: senet ve hak arasındaki bağlantıyı senet türlerini bunların şeklinden bahseder
 44. Şirketler hukuku: şirketlerin kuruluşu ticari kazançlarını konu alır
 45. Sigorta hukuku: sigortacı ile sigorta ettiren arasındaki hukuki ilişkilerden bahseder
 46. Asli: devletin hükümet darbesi ihtilal gibi durumlarda yönetime tepeden inme bir iktidar gelmesi
 47. Tali: kısaca seçim demokrasi ile başa gelir anayasa hukuka göre düzenlenip uygulanır. Asli nin tam tersi
 48. Yumuşak anayasa: kolay değiştirilebilen
 49. Katı sert anayasa: zor değiştirilebilir
 50. Kuvvetler ayrılığı: hukuk sisteminde olması gereken sistem
 51. Kolluk: kamu düzenini sağlamak için yürütülen kamusal faaliyet
 52. Birleşim: genel kurulun o gün içinde yapılan toplantıların tümü
 53. Oturum: Bileşimin ara ile bölünen kısmı
 54. Genel görüşme: toplumun ve devletin faaliyetini ilgilendiren bir konunun TBMM genel kurulunda görüşülmesi
 55. Meclis araştırması: belirli bir konuda yapılan inceleme ve araştırmalar
 56. Yargı: bağımsız ve tarafsız mahkemeler
 57. Kanuni esasi: Osmanlı Devleti’nin teokratik ve monarşik yapısının değiştirilmesi Türk tarihinin ilk yazılı anayasası (Türkiye’nin değil! Türk tarihinin.)
 58. Sened-i ittifak: ilk yazılı anayasal belge (Türk tarihinin.)
 59. Magna carta: dünyanın ilk yazılı anayasal belgesi
 60. ABD Anayasası: dünyanın ilk yazılı anayasası
 61. Fransız anayasası: dünyanın ikinci yazılı anayasası
 62. Anayasa hukuku: Devletin şeklinden (Cumhuriyet) devletin yapısından devletin organlarından temel hak ve hürriyetlerden bahseden kamu hukukunun dalı
 63. Teşkilatı esasi: meclis hükümet sistemi benimsenmesi millet egemenlik ilkesine ilk kez bahseden
 64. yasama: TBMM (600 milletvekili olmalı)
 65. Yürütme: cumhurbaşkanı
 66. Yargı: bağımsız ve tarafsız mahkemeler
 67. Milletvekilliğinin başlangıcı: kendisi hakkında Mazbatanın düzenlendiği an milletvekilliği başlar.
 68. İlliget bağı: Bir başkası tarafından zarar görülen eyleme maruz kalma durumunda haksız fiil olduğu ispatlanmış olaydır. Bu tarz ben zarar görüyorum mesela.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
nolurbak.com
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023