Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde değişiklik
26 Şubat 2023

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe nazaran yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan çalışana sağlanan haklarla ilgili kapsamın genişletilerek, 5 yıla çıkarıldığını açıkladı. Ayrıyeten 1. Bölge (Batı) statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya’nın 2. Bölge (Doğu) statüsüne alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6873 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ait açıklama yaptı. 2024 yılında yürürlüğe gireceği bildirilen dört küme uygulamasının sonlandığı ve yürürlükte

olan “batı ve doğu” biçimindeki iki bölge uygulamasının devam edeceği belirtilen açıklamada, batı vilayetlerinde mecburî vazife mühletini doldurduktan sonra uygulanan rotasyon uygulamasının kaldırıldığı söz edildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“2. Bölge (Doğu) vazifesinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımızın kapsamı daha da genişletilerek; 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Erdem Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun (muharip gaziler), 5233 sayılı Terör ve Terörle Gayretten Doğan Ziyanların Karşılanması Hakkında Kanun (sivil terör mağdurları), 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 56’ncı hususu kapsamında olan şehit ve gazi yakınları, teşkilat mensuplarımızın da bu haklardan faydalanması sağlanmıştır. Yönetmelikte yaş haddinden emekliliğine 3 yıl kalan işçimize sağlanan haklarla ilgili kapsam genişletilerek, 5 yıla çıkarılmıştır. Münasebetiyle yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalan çalışanımız, talep etmesi ve durumunun yönetmelikteki kurallara uyması halinde yerinde bırakılabilecek ya da istediği yere tayin olma hakkından yararlanabilecektir. İşçimizin çocuğunun tahsili mazeretiyle ipka talebinde bulunmasının kapsamı genişletilmiş olup, işçimizin en az 2 çocuğunun üniversitede tahsil görmesi durumunda ipkası yapılabilecektir. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen zelzele sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda hala 1. Bölge (Batı) statüsünde bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya vilayet ve ilçeleri ile burada konseyi bulunan direkt merkeze bağlı taşra teşkilatları olarak 4 vilayet, 48 ilçe, 4 direkt merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 56 ünitemiz 2. Bölge (Doğu) statüsüne alınmış ve mühletleri yine düzenlenmiştir. Bahse mevzu vilayetlerimizde misyonlu çalışanın yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra burada çalışacakları mühlet şark hizmetinden sayılacaktır. Ayrıyeten zelzele nedeniyle 2. Bölge (Doğu) kapsamına alınan üniteler de dahil olmak üzere doğu vilayetlerinde bulunan 15 vilayet, 99 ilçe ve 9 direkt merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere toplam 123 ünitemizin misyon mühletleri düşürülmüştür. Şark vazifesini yapan çalışanımıza birebir yerde üst üste kesintisiz olarak ikinci şark yapma imkanı tanınmıştır. Ayrıyeten iki şark hizmeti birebir yerde kesintisiz olarak yapıldığında toplam mühletler düşürülmüştür. Bu doğrultuda şark vilayetlerinde bulunan ünitelerde vazife mühletini bitiren çalışanımızın kesintisiz bir biçimde tıpkı yerde misyonlarına devam etmesi durumunda hizmet müddeti 6 yıl olarak belirtilen ünitelerde toplam 10 yıl, 5 yıl olarak belirtilen ünitelerde toplam 8 yıl, 4 yıl olarak belirtilen ünitelerde toplam 6 yıl, 3 yıl olarak belirtilen ünitelerde toplam 4 yıl, 2 yıl olarak belirtilen ünitelerde toplam 3 yıl kesintisiz olarak vazife yapmaları durumunda ikinci şark vazifesini tamamlamasına imkan sağlayacak düzenleme getirilmiştir (Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki işçi hariç tutulmuştur). Ayrıyeten geçmiş periyotlarda şarkta kesintisiz olarak çalışanların da bu haktan yararlanması sağlanmıştır.”

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri