Hipotez Nedir?

Hipotez Nedir?
Hipotez Nedir?
12 Ocak 2023

Hipotez nedir? Bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan açıklamalardır. Bu anlamda iki ve daha fazla değişken arasındaki ilişkileri test eder. Yapılan çalışmalar ve testler ile gözlemler sonucu önerilen açıklamalar topluluğuna hipotez denilmektedir. Özellikle bilimsel olarak yapılan deney ve çalışmalar için önemlidir. Araştırmacı sonuç tarafından desteklenecek çalışma bulgularını kısa bir özetle hipotez sayesinde açıklar. Zira yapılan testler bilimsel yöntemin özünü oluşturmaktadır.

Araştırmacının yapılan test ile açıkladığı sonuçlar tahmini olarak hipotez olarak adlandırılmaktadır. Basit anlamda hipotez iki değişken arasındaki ilişkiyi tahmin eder. Burada iki ilişki üzerinde birinin diğerinin üzerindeki etkisinden bahsetmek doğru olur. Örnekle açıklamak gerekirse sınava hazırlanan birisi çok çalışması halinde yüksek notlar alır. Bu aşamada ders çalışmak için harcanan süre bağımsız değişken olur. Ancak notlar bağımlı değişkendir. Bağımsız olan değişkenler manipüle edilebilirken bağımlı değişkenler ile ölçülmektedir.

Sabit bir istatistik ile olağan hipotezlerin yanında karmaşık olanları bulunur. İki ve daha fazla bağımsız değişken ya da iki ve daha fazla bağımlı değişken içerebilmektedir. Böylelikle karmaşık bir durum ortaya çıkmaktadır. Anlaşılabilir olması açısından örnekle açıklanırsa; daha fazla saat çalışma, daha fazla derse katılım yüksek notlara yol açar. Bu aşamada fazla çalışma saati daha yüksek notlara neden olurken sınav süresi çok daha kısa süreyle açıklanabilmektedir.

Hipotez Nedir?

Hipotez Nedir?

Hipotez’in oluşturulmasında sorular önemlidir. Soru cümleleri ile birlikte test genişler ve bilimsel olarak yapılan çalışmalar neticesinde sonuçlar ile veriler elde edilir. Deneysel olarak yapılan çalışmalarda kaynaklar, özellikleri ve diğer araştırmalar sizlere rehber olan başlıca hususlardır.

Hipotez Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

Bilimsel açıdan bakıldığında hipotez, bazı kanıtlara dayanarak yapılan bir varsayımlar zinciridir. Hatta  araştırma sorularını tahminlere çeviren unsurlardan bahsetmek mümkündür. Bu anlamda  herhangi bir araştırmanın başlangıç ​​noktası olarak görülebilir. Yapılan araştırma içeriğinde değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişki gibi bileşenler bulunmaktadır. Özellikle bir araştırma hipotezi  iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi test etmek için kullanılmaktadır.

Hipotez’in oluşturulmasında önemli olan unsurlar yerine getirilmesi gerekir. Bu anlamda araştırılan konu, ayrıntılar önem kazanır. Özellikle kaynaklar yerinde kullanılmalı ve araştırılmalıdır. Üstelik Hipotez kaynakları sürekli kullanılan argümanlar olmalıdır. Bu anlamda hipotez kaynakları;

·         Geçmiş çalışmalar

·         Güncel deneyimler

·         Rakiplere ait gözlemler

·         Bilimsel teoriler

·         İnsan düşüncelerini etkileyen genel kalıplar

·         Hipotez türleri

Olarak ele alınmalıdır. Belli başlı olarak hipotez oluşturmak için atacağınız adımlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Hipotez Nedir?

Hipotez Nedir?

·         Konuya ilişkin sorular oluşturun

·         Arka planda yapılan araştırmalar sizlere yol gösterecektir.

·         Deneyler tasarlayın

·         Verileri ve bilgileri toplayın.

·         Sonuç analizleri yapın.

·         Deneyleri özetleyin.

·         Sonuçları iletin.

Hipotez Nedir Özellikleri Nelerdir?

Hipotez bazı kanıtlara dayanılarak yapılan varsayım açıklamalarının bütünüdür. Okuyucuya karışık gelse de örnekler açıklayıcı olmaktadır. Bu anlamda “şekerli içeceklerin tüketilmesi obeziyete neden olur” cümlesi basit bir hipotez örneği teşkil etmektedir. Yapılan araştırma ile hipotez özellikleri şu şekilde sıralanabilir?

·         Güvenilir olduğu düşünülen açık kesin bilgiler içermelidir.

·         Değerler arasındaki ilişkili ise değerler arasındaki değişken ilişki belirtilmelidir.

·         Hipotez spesifik olmalıdır.

·         Daha fazla test yapmak için kapsamı bulunmalıdır.

·         Açıklama çok basit olmalı ve anlaşılır olması gerekir.

Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi tezlerin ortaya konulmasında türler ve özellikleri ön plana çıkmaktadır. Böylelikle Hipotez belli başlı olarak altı başlık altında incelenebilir. Bunlar;

·         Basit hipotez

·         Karmaşık hipotez

·         Yönlü hipotez

·         Yönsüz hipotez

·         Sıfır hipotezi

·         İlişkisel ve nedensel hipotez

Basit Hipotez: Bir bağımlı değişken ile tek bir bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Karmaşık Hipotez: İki veya daha fazla bağımlı değişken ile iki veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi gösterir.

Hipotez Nedir?

Hipotez Nedir?

Yönlü Hipotez: Bir araştırmacının ne kadar entelektüel olduğunu ve belirli bir sonuca kendini adadığını gösterir. Değişkenler arasındaki ilişki de doğasını tahmin edebilir.

Yönsüz Hipotez: Herhangi bir teori olmadığında kullanılır. İlişkinin tam doğasını tahmin etmeden, iki değişken arasında bir ilişkinin var olduğu ifadesidir.

Sıfır hipotezi: Hipoteze aykırı bir ifade sağlar. Bu olumsuz bir ifadedir ve bağımsız ve bağımlı değişkenler arasında ilişki yoktur.

İlişkisel ve Nedensel Hipotez: Bir değişkende diğer değişkende bir değişiklikle sonuçlanan bir değişiklik olduğunda ortaya çıkmaktadır. Oysa nedensel hipotez, iki veya daha fazla değişken arasında bir neden sonuç etkileşimi önerir.

Araştırmalar ile hipotezlerin temel amacı evreni daha iyi anlayabilmek üzerine kuruludur. Bu sayede karşılaşılan problemlere çözüm olanakları bulunur. Olaylar böylelikle bilimsem bir çerçevede ele alınır ve açıklanır. Burada yapılan çalışmalar ile sonuçlarında yapılan açıklamalar başka hipotezleri çürütmek için yapılmaz. Hatta geçmişte yapılan bilimsel çalışmalar ve testler ile daha iyi anlaşılabilir bir hipotez oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Geçmiş uygarlıklar ile ortaya konulan tezler ile hipotezler her daim gündem olmaktadır. Binlerce yıl öncesi ortaya atılan düşünceler günümüzde çok daha farklı açıklamalara bulunan kanıtlar sayesinde neden olmuştur. Eski çağlarda inanılan evrenin boğa boynuzlarında durduğu inancı İsaac Newton’un ispatı ile ortaya konuldu. Fakat bu aşamada dahi eksik soru işaretleri bulunmaktaydı. Zira yaptığı tüm çalışmalar neticesinde Newton Neptün gezegeni hareketlerini açıklayamamıştı. Zira ilerleyen süreçte Albert Einstein Newton’un yanıldığını keşfetti. Bu durumda yapılan tüm açıklamalar yapılan testler, deneyler ve bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya konulan hipotez çalışmalarının bütünü oluşturmaktadır.

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri