Kan tahlilinde yazan MCV nedir? MCV aralığı kaç olmalı?

Kan tahlilinde yazan MCV nedir? MCV aralığı kaç olmalı?
Kan tahlilinde yazan MCV nedir? MCV aralığı kaç olmalı?
28 Mart 2022

Kanda MCV nedir? Kırmızı kan hücreleri hacim, renk, şekil ve yoğunluk bakımından incelenmesi gerekir. MCV değerleri de kırmızı kan hücrelerinin boyutu hesaplanarak çeşitli hastalıkların teşhisi için kullanılır. Tanı koyarken, MCHC ve RDW gibi diğer kırmızı kan hücresi parametreleri ile birlikte yorumlanmalıdır. MCV tahlili için analiz edilecek kan numunesi koldan ve parmaktan alınırken bebeklerde MCV testi için topuktan da kan alınabilir. MCV testi aç mı tok mu verilir? Sağlıklı bir kişinin kanındaki MCV normal değeri kaç olmalı? Bu değerler bebeklerde ve çocuklarda da yaşa göre değişkenlik gösterir. Yeni doğanlarda ortalama eritrosit hacminin yüksek olması normal kabul edilir. MCV yüksekliği ne anlama gelir?

İlginizi çekebilir? Kan tahlilinde yazan NEU nedir? NEU aralığı kaç olmalı?

MCV testi ne işe yarar?
MCV testi ne işe yarar?

MCV nedir?

Çeşitli şikayet veya nedenlerden dolayı sağlık kuruluşlarına başvururuz. Göründüğümüz uzmanlar hastadan bazı tetkikler ister, bu tahlillerin sonuçlarına göre hastalığı tanılar ve uygun tedavi yöntemini uygular. Uzmanların ilk istediği tetkik kan testleridir. Elbette çeşitli kan testleri bulunuyor ancak en temelde uzmanlara yol gösterici olan tetkik tam kan sayımı olarak bilinen hemogram testidir. Kanımızda yer alan hücresel elemanlar ve bu elemanların çeşitli özelliklerinin hesaplandığı ve çok sayıda parametreyi içeren tam kan sayımı testi birçok kısaltmalar içerir ve hepsinin anlamları vardır. Bu parametrelerden biri de MCV değerleridir. MCV ne demek? İngilizcesi ‘Mean Corpuscular Volume’ olan MCV anlamı ise ‘Ortalama Hücresel Hacim’ şeklindedir. “Kanda MCV nedir?” ya da “Hemogram MCV nedir?” gibi sorular sıkça soruluyor. Kanımızın yapısında 3 çeşit kan hücresi bulunur. Trombositler, lökositler yani beyaz kan hücreleri, eritrositler yani kırmızı kan hücreleri şeklinde gruplandırılır. Bu hücrelerin her biri farklı fonksiyonlara ve vücut için hayati öneme sahiptir. Tam kan sayımında, bu hücrelerin fonksiyonel olarak değerlendirilebilmesi için çeşitli özellikleri incelenir. “MCV değeri nedir?” sorusunu bu şekilde cevaplayabiliriz. “Kan testi MCV nedir?” Kırmızı kan hücreleri hacim, renk, şekil ve yoğunluk bakımından incelenmesi gerekir. MCV değerleri de kırmızı kan hücrelerinin boyutu hesaplanarak çeşitli hastalıkların teşhisi için kullanılır. Kişinin sağlık durumu ile alakalı yeterli ve doğru bilgiye sahip olması, sağlığını koruması ve geliştirmesi adına gerekli olduğundan; tahlillerde yer alan veriler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ve soru işaretlerinin giderilmesi oldukça önemlidir. “Hematoloji MCV nedir?” Standart hematolojik inceleme; mikroskop altında kan örneğinin incelenmesi esasına dayanır. Alınan 1 tüp kan örneği periferik yayma yöntemi ile uzman kişi tarafından sübjektif olarak boyut, yoğunluk, şekil ve renk özellikleri yönünden incelenir. Kırmızı kan hücrelerinin boyutunu ifade eden parametre olan MCV otomatik cihazlar yardımıyla sayısal veriler ışığında objektif olarak değerlendirilir ve raporlara MCV değer aralığı veya MCV referans aralığı olarak işlenir. Eritrositlerin yoğunluk, hacim, şekil ve renk açısından incelenmesi yapılırken seviyeleri belirlenen MCV değerleri önemli bilgiler sağlamasının yanı sıra tek başına kullanılmaz. MCV değerlerinde birçok sebepten dolayı küçük dalgalanmalar yaşanabilir. Bu sebeplerin başında ise beslenme yetersizliği yer alır. Tanı koyarken, MCHC ve RDW gibi diğer kırmızı kan hücresi parametreleri ile birlikte yorumlanmalıdır. MCV tahlili için analiz edilecek kan numunesi koldan ve parmaktan alınırken bebeklerde MCV testi için topuktan da kan alınabilir. MCV testi aç mı tok mu verilir? Test öncesinde yağlı besinler tüketilmemesi dışında, aç kalınması gibi herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur. Ancak bazı durumlarda uzman diğer kan parametreleriyle birlikte değerlendirilmesini gerektiren bir durum görürse, test öncesi birkaç saat aç kalınmasını isteyebilir. Ayrıca test öncesinde uzmana kullanılan ilaçlar ve kronik hastalık öyküsünün bildirilmesi gerekir.

MCV değeri kaç olmalı?

Eritrositlerin temel işlevi, oksijen ve karbondioksit gibi gazları akciğerlerden dokulara ve dokulardan hücrelere taşımaktır. Kanın pH değerinin korunmasına yardımcı olan karbondioksit atımı işlemi hücrelere de fayda sağlar. Kemik iliğinde her saniye yaklaşık 3 milyon kırmızı kan hücresi üretilerek dolaşıma katılır. Kırmızı kan hücreleri kanın yapısında bulunan sayıca en fazla hücrelerdir. Ancak bu hücrelerin çapları yaklaşık 6 mikrometreden daha küçüktür. Eritrositlerin ömrü yaklaşık 120 gündür. Sürecini tamamlayan kan hücreleri karaciğer ve dalakta bulunan makrofaj adı verilen özel hücreler tarafından parçalanarak dolaşımdan uzaklaştırılır. MCV tahlili bu döngünün sağlıklı olarak işleyişine engel olan bir durumun tespitinde hayati rol oynar. Sağlıklı bir kişinin kanındaki MCV normal değeri yetişkinlerde 80 – 100 fL arasında olması gerekir. Hamilelikte MCV değeri nasıl olmalı? MCV değerlerinin hamilelik döneminde yüksek çıkması normal olarak değerlendirilir. Gebelikte MCV değerlerinin yüksek çıkmasının sebebi eritrositlerin aynı oranda büyümemesi ve hatta kan hacminin normale kıyasla %50 artmasıdır. Vücut otomatik olarak bu durumu dengeleme amacıyla daha fazla alyuvar üretir ve dolayısıyla MCV seviyeleri yükselir. Gebelik döneminde normal kabul edilen MCV referans aralığı şu şekildedir; Bu değerler bebeklerde ve çocuklarda da yaşa göre değişkenlik gösterir. Yeni doğanlarda ortalama eritrosit hacminin yüksek olması normal kabul edilir. Değerler ilerleyen süreçte yetişkinlerin seviyelerine gelir. Bebeklerde MCV değerleri yaşlara göre aşağıdaki şekildedir.

 • Hamileliğin ilk 3 ayı: 79 – 93 fL
 • Hamileliğin ikinci 3 ayı: 85,8 – 99,4 fL
 • Hamileliğin son üç ayı: 82,4-100,4 fL

Bu değerler bebeklerde ve çocuklarda da yaşa göre değişkenlik gösterir. Yeni doğanlarda ortalama eritrosit hacminin yüksek olması normal kabul edilir. Değerler ilerleyen süreçte yetişkinlerin seviyelerine gelir. Bebeklerde MCV değerleri yaşlara göre aşağıdaki şekildedir.

 • Yenidoğan bebeklerde MCV değerleri: 106 fL
 • 3 aylık bebeklerde MCV değeri: 95 fL
 • 1 yaş MCV değerleri: 70 – 89 fL 
 • 3 – 6 yaş MCV değerleri: 73 – 89fL
 • 10 – 12 yaş çocuklarda MCV değerleri: 77 ila 91 fL 

Bu değerlerdeki küçük dalgalanmalar normal kabul edilir ancak uzun süreli ve düzelmeyen anormal MCV değerleri demir anemisinden kaynaklı olabileceği için tedavi edilmesi gerekir. Bebeklerde ve çocuklarda görülen en yaygın problemlerin başında demir eksikliği gelir. Bu demir eksikliğinden kaynaklı MCV değerlerinde düşüklük görülürken, bunun nedeni bir enfeksiyon da olabilir. Özellikle büyümenin hızlandığı dönemlerde görülen demir eksikliği, tedavi edilmediği sürece gelişim bozuklukları ve büyüme geriliği ile sonuçlanabilir.

MCV yüksekliği ne anlama gelir?
MCV yüksekliği ne anlama gelir?

MCV düşüklüğü nedir?

Bireyin verdiği kan tahlili sonucunda MCV değerinin 80 fL’den düşük çıkması ile karakterize bir durumdur. MCV değerlerindeki düşüklük kırmızı kan hücrelerinin boyutlarının küçülmesinden kaynaklanır ve MCV değerlerinin düşmesi ile sonuçlanır. MCV düşüklüğü ne anlama gelir? MCV düşüklüğü saptanankişide kırmızı kan hücresinin üretiminden veya vücuttaki demir miktarıyla alakalı bir sorunun varlığından bahsedilebilir. Hamilelikte MCV düşüklüğü olması durumunda ise bu, annenin bebeğin de besin ihtiyacını karşıladığı için yetersiz demir aldığı anlamına gelir. Gebelik dönemi anemisi göstergesi olan MCV eksikliği tedavi edilmesi gereken önemli bir durumdur. Tedavi edilmeyen bu düşüklük anne için erken doğum ve doğum sonrası kanama riski taşırken bebek için davranış bozukluğu, gelişme geriliği gibi gelişimsel sorunlara neden olabilir.

MCV düşüklüğü neden olur?

Vücutta çeşitli sebeplerle oluşan MCV düşüklüğü özellikle demir miktarında azalma meydana geldiğinde görülür. Kırmızı kan hücresi boyutları küçülür ve MCV değeri azalır. Buna tıpta demir eksikliği anemisi tanısı konmaktadır. Demir eksikliği MCV düşüklüğü nedenleri arasında ilk sırada yer alır. Ayrıca birçok ilacın yan etkisi sonucunda meydana gelebilen MCV düşüklüğüne neden olan hastalıklar ve durumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • Akdeniz anemisi bir diğer adıyla talasemi genetik olarak kırmızı kan hücresindeki moleküllerin yapılarındaki bozukluklar meydana gelmesiyle oluşur. Hücre boyutunda küçülmeye yol açan talasemi MCV değerlerini düşürür.
 • B6 ve B12 vitamini eksikliği ve bakır eksikliği; kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli olan bakır mineralinin yetersiz alınması durumunda MCV değerlerinde düşme görülürken bakıra benzer şekilde B6 vitaminin yeterli alınmadığı durumlarda hücre boyutlarında azalma izlenir ve kişide düşük MCV değerleri görülür.
 • MCV düşüklüğü nedenlerinden diğeri ise eklem romatizması, diyabet, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarından dolayı oluşan anemilerdir. Bu kişilerin iltihabi reaksiyonla paralel olarak demir metabolizması bozulur ve MCV değerinde düşüşler görülür.
 • Kişide ani veya kronik şekilde ülser veya adet dönemi kanamalarından kaynaklı oluşan kan kaybı söz konusu olduğunda kan hücrelerinin üretimi artar. Bu artış ile beraber hücre boyutları küçülür ve MCV değeri düşer.
 • Kurşun kırmızı kan hücrelerinde birikerek üretim aşamalarında aksamalara yol açar ve sonuçta küçük hücreler üretilir. Kronik olarak kurşuna maruz kalan kişilerde MCV düşüklüğü sıklıkla görülen durumlardan biridir. Bu duruma kurşun zehirlenmesi de denir.
 • Hücre boyutlarını küçülten bir diğer durum ise radyoterapidir. Çeşitli rahatsızlık nedeniyle radyoterapi tedavisi gören kişilerde MCV değerinde düşmeler görülür.
 • Bunların yanı sıra aşırı alkol tüketimi, yeme bozuklukları, helikobakteri gibi enfeksiyonlar gibi dış etkenlerde kişide MCV düşüklüğü oluşturabilir.

MCV düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Kanda kırmızı kan hücrelerinin hacimleri, boyutları ve diğer özellikleri orantılı olmalıdır. Oluşan orantısız üretimler kandaki MCV değerleri gibi çeşitli değerlerin düşmesine neden olabilir. Bu bozulmalar ile kırmızı kan hücrelerinin ömrü de kısalır ve anemi oluşur. Kanda MCV düşüklüğü söz konusu ise kendini anemi belirtileri ile gösterir. MCV düşüklüğü nasıl anlaşılır? Yaygın olarak görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

 • Saçlarda dökülme
 • Tırnakta kırılma ve tırnağın yapısında bozulmalar
 • Uzun süreli yorgunluk ve halsizlik
 • Uzun süreli huzursuzluk
 • Ciltte solukluk
 • İştah kaybı
 • Nefes darlığı
 • Çarpıntı
 • Çabuk yorulma
 • Çocuklarda ağlama ardından katılma olarak tanımlanan nöbet
 • Çocuklarda okul başarısında düşmeler ve konsantrasyon bozukluğu

MCV düşüklüğüne ne iyi gelir?

Kan tahlillerinde karşılaşılan MCV düşüklüğü tedavisi için ilk adım altta yatan sorunun tedavi edilmesidir. Eğer MCV düşüklüğünde demir eksikliği de eşlik ediyorsa C vitamini ve demir ilaçları reçete edilirken, genellikle 2-3 aylık bir tedavi planını içerir. Helikobakteri enfeksiyonları kaynaklı oluşan MCV düşüklüğünde antibiyotik tedavisi uygulanır. Herhangi bir kronik hastalıktan kaynaklı yaşanan anemi durumunda ise bu durumun tedavisi yapılır. Aşırı adet kanamasından kaynaklanan MCV düşüklüklerinde hormon ilaçları ile kanama bozukluğunun tedavisi yapılır. Peki MCV değeri nasıl yükseltilir? Evde tüketmeye özen göstereceğiniz birkaç sebze ve çeşitli besinler ile bu değerleri yükseltmek mümkün.

 • Yeşil yapraklı bitkilerden; ıspanak, kereviz yaprağı, maydanoz, ısırgan
 • Taze meyvelerden; Üzüm, erik, portakal (portakal suyu)
 • Et ürünlerinden; kırmızı et, karaciğer
 • Deniz ürünlerinden; somon, morina balığı
 • Kuru bakliyatlardan nohut, mercimek, bakla, fasulye, bezelye ve börülce
 • Süt ve süt ürünleri, yumurta

Bunların yanı sıra öğünlerinizde veya günde 1 avuç fındık tüketmek büyük faydalar sağlar. Ayrıca bu süreçte çay tüketiminin kısıtlanması gerekir. Elbette alkol bırakılamıyorsa bile sınırlandırmak ve düzenli egzersiz yapmak, seviyelerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

MCV değerleri nasıl düşürülür?
MCV değerleri nasıl düşürülür?

MCV yüksekliği nedir?

Sağlıklı bireyler normal değerleri 80 – 100 fL arasında seyreden MCV değerleri 100’ün üzerinde saptanması durumudur. MCV değeri düşüklüğü hücre küçülmesi de denebildiği gibi tıpta mikrositoz olarak adlandırılır. Hücre boyutlarının büyük olması veya büyümesi olarak tanımlanabilen MCV yüksekliği tıpta makrositoz olarak isimlendirilir. MCV değeri normal aralıkta olduğunda ise bu duruma normositoz adı verilir.

MCV yüksekliği neden olur?

MCV yüksekliğinde eritrositler normalden büyük, hemoglobin ise düşüktür. Bu duruma makrositik anemi denir. Bu anemi B12 vitamini, folatın eksikliğinden veya epilepsi, kanser, diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ya da yan etkileri ve daha az yaygın olarak Orotik asidüri gibi kalıtsal bozukluklardan dolayı meydana gelebilir. Diğer MCV yüksekliği nedenleri aşağıdaki gibidir.

 • Uzun süreli alkol kullanımı kanda etanol miktarını arttırdığı için hücre boyutları büyür ve MCV değerleri artar.
 • B12 vitamin eskikliğinin yanı sıra B1 vitamin eksikliği de bu değerin yükselmesine neden olabilir. Titamin olarak da bilinen bu vitamin yetersizliğin hücre hacmini arttırıcı etkiler görülür.
 • Tiroit bezlerindeki tembellik veya işlevinin azalması yani hipotiroidi sonucunda kırmızı kan hücrelerinin hacminde artış yaşanabilir.
 • Kandaki zararlı maddelerin miktarını kontrol etme görevine sahip olan karaciğerin fonksiyonların meydana gelen çeşitli problemler hücre boyutlarında büyümeye yol açabilir.
 • Kırmızı kemik iliğinin yetersizliği olarak ifade edilebilen aplastik anemide üretilen kırmızı kan hücreleri boyut olarak büyüktür ve bu nedenle MCV değeri yükselir.

MCV yüksekliği belirtileri nelerdir?

MCV yüksekliği belirtileri, düşüklüğünde görülen belirtiler ile benzer seyreder. Kan hücrelerinin ömrü kısalarak dalaktaki yıkım süreçleri hızlanmasından kaynaklı MCV yüksekliğinde de, düşüklüğünde de aynı belirtiler görülebilir. Altta yatan sebebe bağlı olarak ek belirtiler de izlenebilir. Diğer MCV yüksekliği yaygın belirtileri aşağıdaki gibidir.

 • Halsizlik ve kronik yorgunluk
 • Dil ve ağız içinde hassasiyet, tahriş ve ağrı
 • İştah kaybı
 • İshal
 • Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği
 • Unutkanlık
 • Denge kaybı başta olmak üzere çeşitli nörolojik sorunlar
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Uyuşma ve his kaybı

MCV yüksekliğine ne iyi gelir?

Çoğunlukla tedavi sırasında B12 ve folik asit takviyesi uygulanan MCV yüksekliği tedavi edilirken öncelikle altta yatan neden tanılanıp tedavi edilmelidir. Eğer MCV yüksekliği anemi kaynaklı ise tedavi uygulanırken anemi türüne göre farklılıklar gösterebilir. Doktorun önerdiği tedavi haricinde evde tedavi sürecinize destek olabilirsiniz. MCV yüksekliği nasıl düşürülür? diye soranlar için bu yüksekliğe iyi gelen bazı öneriler derledik.

 • B12 açısından zengin besinlerden; karides, istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri, dalak ve karaciğer gibi sakatatlar, süt ve peynir, uskumru, ton balığı ve yumurta
  • Folik asit açısından zengin besinlerden; brokoli, bamya, kuru fasulye, karnabahar ve pancar 
  • Ayrıca alkol tüketimi söz konusu ise azaltılmalı veya mümkünse bırakılmalıdır.

Peki MCV yüksekliği tedavi edilmezse ne olur? Var olan karaciğer sorunlarını organ yetmezliğine kadar ilerletebilir ve hayati tehdit oluşturabilir. MCV değerleri normal seviyede seyretmesi gereken ve her iki dengesizliğinde mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler