Nemrut Kimdir?

Nemrut Kimdir?
Nemrut Kimdir?
16 Ocak 2023

Nemrut Kimdir? Nemrut’un Hayatı Nuh aleyhi selamın oğlu Ham’ın soyundan olduğu bilinen ve birinci Nemrut olarak bağ tarihte tanınan kişidir. Kimi kaynaklarda artık Nemrut öyle bir azgınlık seviyesine gelmişti ki “Allah’a meydan okuyan kişi” ya da “Allah’a kafa tutan kişi” olarak bilinmekteydi.

Bir gün Nemrut kendisini oldukça korkutan bir rüya görür. Bu rüyaya göre günün birinde bir erkek çocuğu dünyaya gelecektir ve önce Nemrut’un hükümdarlık sürdüğü topraklardaki dini değiştirecek sonra ise Nemrut’u öldürecektir.

Bunun üzerine ülkesindeki tüm erkekleri eşleriyle ilişkiye girip üremelerinin önüne geçmek için şehir dışına gönderir. Fakat 1 tanesi vardır ki eşiyle ilişkiye girdiğini saklayan tek kişidir. Onun adı ‘Azer’dir. Eşinin gebe kaldığı süreci ise eşini bir mağaraya saklayarak gizlemeyi başarır.

Bu olaylar üzerine Nemrut’un korkulu rüyası olan erkek çocuk dünyaya gelir. İsmi ‘İbrahim’dir. İslam dininde Hz. İbrahim olarak anılan peygamber ilerleyen zamanlarda mancınık sisteminin ilk kez icat edildiği düşünülen yıllarda mancınık ile Nemrut tarafından ateşe atılır. Hz. İbrahim’in yanında bulunan 10 kişi duruma engel olmak için mücadele etseler de işkence görmelerinden başka bir sonuç elde edemezler.

Mucize odur ki Hz İbrahim ateşler içerisinde kalmasına rağmen beklendiği gibi ölmez.

Kaynaklara göre bir gün Nemrut’un burnundan bir sivrisinek girer. Öyle ki Nemrut’un burnun içerisinde yol alır ve kafatasına kadar ulaşır. Bu durum Nemrut’u adeta delirtir. Sineğin beynin içerisinde gezinmesini her bir santime kadar hisseden Nemrut dayanamaz ve kendi kafasına balyozda vurmaya başlar. Böylece Allah’a kafa tutan ünlü Nemrut bu şekilde can verir.

İlginizi çekebilir: Alpagu Han (Selim Bayraktar) Kimdir? Nerelidir?

Nemrut Kimdir? Nemrut'un Hayatı

Nemrut Kimdir? Nemrut’un Hayatı

Nemrut Hakkında Hadis ve Ayet

Bazı kişiler tarafından Nemrut hakkında hadis ve ayet araştırmaları gerçekleşmiştir. Fakat Nemrut için herhangi bir hadis ya da ayet bulunmamaktadır. Bazı İslami yeter türlerde bu olay şu şekilde açıklanır:

Zeyd b. Eslem’in bildirdiğine göre, Hz. İbrahim’den sonra Allah Nemrut’a melek gönderdi. 4 defa onu Allah’a iman etmeye davet ettiyse de iman etmedi. Bunun üzerine Melek, üç güne kadar ne kadar adamların varsa bir araya topla (gelsinler savaşalım), der.”

“Allah, o toplanan topluluklar üzerine sivrisinekleri saldı. Öyle kalabalık bir ordu idi ki, Güneş’in doğması bile o sineklerin o yoğun yığınlarından fark edilmiyordu.”

“Nihayet sivrisinekler oradakilerin hepsini öldürüp yediler, sadece geriye kemikleri kalmıştı. Tek ayakta kalan Kralları Nemrut idi. Ona dokunmamışlardı. Allah ona özel olarak bir sivrisinek gönderdi. Bu sinek Nemrudun burnundan içeri girdi.

Bu acıya dayanamayan Nemrut bir balyozla başına vuruyordu. Öyle ki ona acıyan bazı insanlar balyoz yerine ellerini bir araya toplayıp yumruklarıyla başına vururlardı. Nihayet bu haldeyken öldü…” (bk. Taberi, Tarih, 1/287-288; İbn Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, 1/104)

İlginizi çekebilir: Kısmetse Olur Sedat Polat Kimdir?

Nemrut Putlar

Nemrut putlar ile bilinen bir hükümdardır. Nemrut kabilesinin Hükümdarı olarak ilk zamanlar başa geldiğinde halk tarafından adil ve merhametli bir kimse olarak tanımlanan kişidir. Fakat Nemrut’un kavmi putlara ve yıldızlara tapan kişilerden oluşuyordu.

Giderek büyümeye devam eden Nemrut Hükümdarlığı geliştiği dönemlerde kavmine heykellere tapması için yönlendirmiştir.

Giderek kibirli bir kişiliğe bürünen Nemrut kimi kaynaklara göre Yahudilerin bazı kutsal metinleri içerisinde bu olaydan kaynaklı olarak “isyan etmek” o anlamından Nemrut kelimesinin türediği rivayet edilir. Ham’ın torunu olarak nam salan Nemrut için “Rab indinde Kudretli Avcı” ya da “yeryüzündeki kudretle adam” olarak da tanımlandı söylenmektedir.

Günümüzde uyarlı olarak nemrut emperyalistliği benimseyen bir kişiliğin ilk örneği olarak da gösterilmektedir. Hazreti İbrahim’i bütün insanların gözleri önünde ateşe atan kişi olarak da kaynaklarda geçmektedir.

Nemrut’un Bazı Özellikleri

Dönem araştırıldıkça kendisi hakkında o dönem için enteresan bulunan Nemrut’un bazı özellikleri de yer almaktadır. Bunlardan ilki et yiyen ilk insan olarak var olmasıdır.

Vahşi hayvanlar üzerinde hakimiyet kurarak hayvanlara hükmetmesi ise oldukça ilgi çekici bulunmaktadır.

Mancınık sisteminin ilk kez Nemrut’un döneminde yapıldığı ileri sürülmektedir.

Nemrut ve Hazreti İbrahim

O Nemrut ve Hazreti İbrahim arasında tarihi kaynaklarda özel bir bağ kurulmaktadır. Rivayete göre Hazreti İbrahim’in doğumunu rüyasında gören Nemrut bir yıldız parlaklığının güneşi ve ayı bastırdığını görür. Bunun üzerine ülkede doğan bütün erkek çocukları için endişeye kapılır. Çünkü o zamanlar için doğacak olan bir erkek çocuğu yönetmiş oldu halkın dinini değiştirdikten sonra kendisini de bu olaydan sonra öldüreceğini ifade eder.

Bu olay üzerine fazla tedirgin olan Nemrut ülkede bulunan bütün erkekleri şehir dışına çıkarır. Bununla da kalmaz hanımlarıyla birlikte olmalarını engelleyerek ülkede çocuk doğumun önüne geçmeyi amaçlar. O dönemlerde yaşamakta olan Azer eşiyle ilişkide bulunduğunu izlemeyi başarır.

Eşi gebe kaldığında ise onu mağara saklar. Ardından bir gün eşi doğum yaptığı zaman bir daha mağara aydınlanır ve Hazreti İbrahim dünyaya gelir.

İlginizi çekebilir: Kısmetse Olur Tolga Kimdir?

Nemrut Esas Olayı

Nemrut Esas Olayı farklı düşüncelere göre değişiklik göstermektedir. Nemrut’un İslam’ın kutsal kitabı sayılan Kur’an-ı Kerim’de yer almaması bazı kişiler tarafından kendisinin mitolojik bir kişilik olarak tanımlanması neden olmuştur. Tarihi kaynaklardan yola çıkarak Nemrut’u ele alacak olursak da Nemrut’un sadece babil kralı olması da bir diğer düşüncedir. Kimi kaynaklara göre Hammurabi’nin Nemrut olabileceği ileri sürülmektedir. Öyle ki kendisinin birinci Sargon ya da Keykavus da olabileceğini düşünen belirli bir kesim bulunmaktadır. Kendilerine göre bunları bu Kişiler olarak adlandırabileceğiniz üzere bir çok kanıt ve kaynak bulunmaktadır.

İlginizi çekebilir: Mehmet Okuyan Kimdir? Mehmet Okuyan Ne İş Yapıyor?

Nemrut Gölü 

Bazı kaynaklara göre ismine Hazreti İbrahim döneminde yaşamış olan hükümdar Nemrut olayından aldığı iddia edilen Nemrut Gölü Milat’tan önce 2100’den beri varlığını korumaktadır.
Ülkemizde Bitlis ilinin Güroymak, Ahlat ve Tatvan ilçelerinin arasında kalan nemrut gölü bölgede oldukça popülerdir.
Coğrafi kaynaklarda ele alacak olursak patlamalarla meydana gelen bu krater ağız genişliği olarak 48 km² , taban genişliği açısından ise 36 km² ölçülerine sahiptir. Bu kriter alanı içerisinde toplamda beş adet göl bulunmaktadır. En derin noktası 155 metre olan nemrut gölü ortalama derinlik olarak 100 metredir.

Nemrut Kimdir? Nemrut'un Hayatı

Nemrut Kimdir? Nemrut’un Hayatı

 

Nemrut Tevrat

Nemrut Tevrat kitabında şöyle yer almaktadır:

“Ve Kuş Nimrod’un babası oldu; o, yeryüzünde kudretli adam olmaya başladı. O, Rabbin indinde kudretli aver idi; bundan dolayı: Rabbin indinde Nemrud gibi kudretli avcı, denilir. Ve, onun krallığının başlangıcı Şinar diyarında Babil ve Erek ve Akkad ve Kalne idi. O diyardan Aşura çıktı ve Nineveyi ve Rehobot-iri, Kalah’ı ve Nineve ile Kalah arasında Reseni bina etti; büyük şehir budur” (Tevrat, Tekvin, 10/8-12). Olayı bütünleştiren ve Hazreti İbrahim’le ilgili olan bir bölüm de de şöyle denir:

“Ve Terah oğlu Abramı, ve Haran’ın oğlu, torunu Lûtu, gelini Sarayı, oğlu Abram’ın karısını, beraber aldı; ve Kenan Diyarına gitmek üzere Kildanîlerin Ur şehrinden onlarla çıktı; ve Haran’a geldiler ve orada oturdular. Ve Terakın günleri ikiyüz beş yıl oldu; ve Terah Haran’da öldü. Ve Rab Abrama dedi:

“Memleketinden ve babanın evinden, sana göstereceğim memlekete git” (Tevrat, Tekvin, 11/31-32 ve 12/I).

Nemrut Kuran-ı Kerim

 • ”Nemrut’un toplumunda putlara tapılmaktadır (el-Enâm, 6/74; Meryem,19/42, 48; el-Enbiya, 21/52, 57, 66; eş-Şuarâ, 26/70, 71; el-Ankebut 29/17, 25; es-Saffat, 37/85, 86, 95).
 • Onların yeyip içtiğine (es-Saffat, 37/91), konuştuğuna (es-Saffat, 37/92) inanılmakta; onlardan rızık beklenmekte, şifa umulmakta; yaratanın onlar olduğu sanıldıktan başka, ölüm de onlarda görülmekte ve kendilerinden bağışlanma dileğinde bulunulmaktadır (eş-Şuarâ, 26/78-82).
 • Toplumda ahiret inancı yoktur (el-Ankebut, 29/19, 20).
 • Gök cisimleri de, putlardan daha üstün bir konumda, ama kendi aralarında hiyerarşik bir düzene oturtulmuş olarak tapınılan tanrılar arasında yer almaktadır ve bunların en büyüğü Güneş’tir (el-Enâm, 6/74-79).
 • Halk, alabildiğine dindar olsa gerek ki, hem çok sayıda put edinmiş bulunmakta (el-Enbiya, 21/58), hem putların bakımını üstlenmekte (es-Saffat, 37/91), hem de onları inanmayan kimselere karşı canla başla savunup, üstünlüklerini vurgulamaya çabalamaktadırlar (el-Bakara, 2/258; el-Enâm, 6/76-80; el-Enbiya, 21/55, 59, 60; el-Ankebut, 29/24; es-Saffat, 37/97).
 • Bu dindarlık, heykelcilik (el-Enbiya, 21/52; es-Saffat, 37/95) gibi kimi iş kolları ile birlikte “aslı astarı olmayan söz yığını” (el-Ankebut, []29/ 17]]) halindeki bir ‘edebiyat’ ya da teolojik felsefeye de varlık kazandırmıştır. ”

Nemrut Lakapları

Tarihte önemli bir yere sahip olan Nemrud, Nemrut lakapları ile anılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 • Sivrisineğe yenilen ceberut
 • Allah’a kafa tutan kişi
 • Allah’a meydan okuyan kişi
 • yeryüzündeki kudretle adam
 • Rab indinde Kudretli Avcı

Nemrut Dağı Heykelleri İsimleri

Nemrut Dağı Heykelleri İsimleri Adıyaman’ın Kayadibi’nde bulunan özel heykeller için merak edilen bir konudur. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı ziyarete açık bir alandır. Hala günümüzde varlığını aktif bir şekilde sürdürmektedir.

 • Fortuna (Kommagene tanrıçası)
 • Zeus (Oromasdes),
 • Kral Antiokhus (Theos), Herakles (Ares-Artagnes),
 • Apollo (Mithras)

Bizi Instagram hesabınızdan takip etmeyi unutmayın.

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri