Psikolojide Psikodinamik Yaklaşım

Psikolojide Psikodinamik Yaklaşım
Psikolojide Psikodinamik Yaklaşım
11 Nisan 2023

Psikodinamik yaklaşım, insan davranışları ve zihinsel süreçlerin anlaşılması ve tedavisi için psikoloji alanında kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Sigmund Freud’un psikanalitik kuramı temel alınarak geliştirilmiş olup, daha sonra Carl Jung, Alfred Adler, Erik Erikson, Melanie Klein ve diğer psikologlar tarafından da genişletilmiştir.

Psikodinamik yaklaşımın temel düşüncesi, insan davranışlarının ve duygularının bilinçdışı süreçler ve geçmiş deneyimler tarafından etkilendiğidir. Bu yaklaşım, kişinin iç çatışmalarını ve savunma mekanizmalarını anlayarak, bu süreçlerin ve deneyimlerin nasıl ele alınabileceğini ve bireyin yaşam kalitesini nasıl artırabileceğini öğrenmeye odaklanır.

Psikodinamik terapide, terapist ve danışan arasındaki ilişki önemli bir rol oynar. Terapist, danışanın geçmiş deneyimlerini ve bilinçdışı düşüncelerini keşfetmeye yardımcı olurken, danışan ise bu süreçte içgörü kazanarak yaşamında olumlu değişiklikler yapmayı amaçlar.

Psikodinamik yaklaşımın temel kavramları şunlardır:

 1. Bilinçdışı: İnsan zihninin bilincin altında yer alan ve insan davranışlarını etkileyen düşünce, duygu ve istekler.
 2. İç çatışma: Kişinin içinde yaşadığı ve genellikle bilinçdışı düzeyde gerçekleşen çelişkili duygu ve düşünceler.
 3. Savunma mekanizmaları: Bireyin bilinçdışı düzeyde başvurduğu, iç çatışmaların ve stresli durumların üstesinden gelmeye yardımcı olan psikolojik süreçler.
 4. Transferans: Danışanın terapiste, geçmiş yaşantısındaki önemli kişilere yönelik duygularını aktarması.
 5. Karşı-transferans: Terapistin, danışana yönelik bilinçdışı düşünce ve duygularını fark etme süreci.

Psikodinamik yaklaşım, bireylerin iç dünyalarını daha iyi anlamalarına ve yaşamlarında daha sağlıklı, uyumlu ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir. Bu yaklaşım, depresyon, anksiyete, kişilik bozuklukları ve daha birçok psikolojik sorunun tedavisinde etkili olabilmektedir.

Psikolojide İnsan Davranışları

Psikoloji, insanların ve hayvanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve bunların nasıl etkileşime girdiğini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan davranışları, insanların belirli bir duruma veya olaya verdiği tepkiler ve eylemlerdir. Psikolojide, insan davranışlarını anlamak ve açıklamak için birçok farklı teori ve yaklaşım kullanılır. İşte bazı önemli teoriler ve yaklaşımlar:

 1. Psikodinamik yaklaşım: Sigmund Freud’un psikanaliz kuramından türetilmiş olan bu yaklaşım, insan davranışlarının bilinçdışı süreçler ve geçmiş deneyimler tarafından etkilendiğini savunur.
 2. Davranışçı yaklaşım: İnsan davranışlarının, öğrenme süreçleri ve dış uyaranlarla şekillendiğini öne süren bu yaklaşım, özellikle klasik ve operant koşullanma üzerinde durur. Bu yaklaşımın temsilcileri arasında John B. Watson, B. F. Skinner ve Ivan Pavlov bulunmaktadır.
 3. Bilişsel yaklaşım: İnsan davranışlarını, düşünme, algılama, hafıza ve problem çözme gibi zihinsel süreçler açısından ele alan bu yaklaşım, insanların düşüncelerinin ve inançlarının davranışlarını nasıl etkilediğini incelemeye odaklanır.
 4. İnsancıl yaklaşım: Carl Rogers ve Abraham Maslow gibi psikologların temsil ettiği bu yaklaşım, insanların doğal olarak büyüme ve gelişme eğiliminde olduğunu ve özgür iradeye sahip olduğunu savunur. İnsan davranışlarını, bireyin kendini gerçekleştirme ve potansiyelini en iyi şekilde kullanma arzusu açısından ele alır.
 5. Biyolojik yaklaşım: İnsan davranışlarının temelinde genetik, nörolojik ve endokrin sistemler gibi biyolojik faktörlerin yattığını öne süren bu yaklaşım, beyin yapıları ve kimyasal süreçler ile davranışlar arasındaki ilişkiyi inceler.
 6. Sosyo-kültürel yaklaşım: Bu yaklaşım, insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerin sosyal ve kültürel faktörlerle şekillendiğini savunur. İnsanların sosyal çevreleri, toplumsal normlar ve değerler, insan davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu teoriler ve yaklaşımlar, insan davranışlarının karmaşıklığını ve çeşitliliğini anlamaya çalışırken, farklı faktörler ve süreçler üzerinde odaklanır. Psikolojik araştırmalar, insan davranışlarını anlamak için bu yaklaşımları ve teorileri bir arada kullanabilir. Birçok psikolog, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini açıklamak için farklı yaklaşımların entegrasyonuna ihtiyaç olduğunu düşünür.

 1. Evrimsel psikoloji: İnsan davranışlarının ve zihinsel süreçlerin temelinde evrimsel süreçlerin olduğunu öne süren bu yaklaşım, insanların yaşamlarını sürdürebilme ve üreme başarısı sağlamak için geliştirdiği zihinsel mekanizmaları ve stratejileri incelemeye odaklanır.
 2. Sistem yaklaşımı: İnsan davranışlarının ve zihinsel süreçlerin, bireyin aile, sosyal çevre ve kültürel bağlam içinde anlaşılması gerektiğini savunan bu yaklaşım, insanların içinde bulunduğu sistemlerin ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşiminin insan davranışlarını nasıl etkilediğini inceler.
 3. Ekolojik yaklaşım: İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçleri, insanların fiziksel ve sosyal çevreleriyle etkileşimi açısından ele alan bu yaklaşım, çevresel koşulların ve uyaranların insanların düşüncelerini ve davranışlarını nasıl etkilediğini inceler.
 4. Özetle, psikolojide insan davranışlarını anlamak için kullanılan farklı teoriler ve yaklaşımlar, davranışların karmaşıklığını ve çeşitliliğini açıklamak için farklı perspektifler sunar. Bütünsel bir anlayış elde etmek için bu yaklaşımların entegrasyonu önemlidir. Psikologlar ve araştırmacılar, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini daha iyi anlamak ve insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik etkili müdahaleler geliştirmek için bu çeşitli yaklaşımları bir arada kullanabilirler.

Kaynak: https://psikologline.com/psikolog/istanbul/

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler