Vatandaşlık ders notu 2

Vatandaşlık ders notu 2 ile karşınızdayız. Notlarımızın içerisinde üye sayıları, tarihlere (gün, yıl, saat…), yaş gruplarına göre gruplamalar gerçekleştirdik. Vatandaşlık ders notu 1 için (Kelime sözlüğünden oluşuyor.) sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Vatandaşlık ders notu 2 pdf halinde olması durumunda siz değerli öğrencilerin notlara ulaşımınız daha zor olacaktı. Bunun için cemre ailesi yanınızda ve sizlere kolaylık olması için KPSS ders notları düzenledi. Vatandaşlık ders notu 2:

Ekstra notlar:

 • Ek not 1: 3 hısımın Bir olay karşısında görgü tanı ya da tanık şahitliği yaptığında çekilme hakkı vardır.
 • Ek not 2: (4 tur) Meclis başkanı meclis tarafından meclis içinde gizli oyla 4 turla seçilir.
 • Ek not 3: (87 seçim bölgesi) 87 seçim bölgesi vardır. 81 cevap şıkları içerisinde yanıltmacadır.
 • Ek not 4: 30 gerçek kişi bir araya gelerek izin almaksızın siyasi parti kurabilir.

Yaşlarla ilgili kurallar:

 • 15 yaş: 15 yaşını dolduran herkes vasiyetname düzenleyebilir
 • 16 yaş: Olağanüstü evlenme yaşı.
 • 17 yaş: Kız ve erkekte evlenme yaşı.
 • 18 yaş: Kaza rüşt yargısal evlenme yaşı.
 • 18 yaş: Türkiye’de reşit olma yaşıdır.
 • 18 yaş: 18 yaşın altında iken bazı durumlarda hukukken reşit sayılabilirsin.
 • 18 yaş: Muhtar, belediye başkanı… olması yaşıdır.
 • 30 yaş: Evlat edinme yaşıdır
 • 40 yaş: Cumhurbaşkanı olma yaşıdır (en az 40 zorunlu) (siyasetteki yaşlar içinde istisnadır. Geri kalan hepsi 18 yaş sınırı ister.)
Normal Çocuklarda Ceza yaş grubu
 • 0-12 yaş: güvenlik tedbiri için ıslah evi. Ceza almazlar.
 • 12-15 yaş: anlama ve idrak kabiliyetine göre indirimli ceza alırlar. Islah evine güvenlik tedbiri için gönderilir.
 • 0-12 yaş: arasına sağır ve dilsiz bir çocuk ceza almaz. Güvenlik tedbiri için çocuk ıslah evine gönderilir. Asla çocuk cezaevine gönderip ceza almaz.
 • 12-15 yaş: aralığında anlama ve idrak kabiliyeti varsa indirimli ceza alır idrak edemiyorsa suçunu ıslah evine güvenlik tedbiri için gönderilir.
 • 12 yaş: 12 yaşına basıldığından Türk ceza kanunu nda ceza ehliyeti başlar.
 • 15 yaş: sağır ve dilsizler için ceza ehliyeti yaşıdır.
 • 18 yaş: tam ceza ehliyeti yaşıdır.
Tarihlere göre bilinmesi gereken kavramlar:
 • 15 Temmuz: Milli egemenlikle ilgilidir.
 • 1 Ekim- 30 Eylül: 1 yasama yılı sürecidir.
 • 1 Ekim: Meclis 1 Ekim de açılır.
 • 1839: 1839’da genel müsadere (suç işlersen verecek tüm malına el koyar) biz de kalktı.
 • 1909: Meşruti monarşiye tam anlamıyla geçiş sağlandı. Basının sansür edilemez ilkesi ilk kez anayasaya girdi.
 • 1921: Yumuşak ve kolay değiştirilebilen anayasa türüdür ilk ve tek anayasadır. Çerçevedir. Ayrıntı olmayan anayasadır.
 • 1921: Meclis hükümet sistemi
 • 1921: Türkiye’nin ilk yazılı anayasası
 • 1924 Anayasası: Çoğunlukçu
 • 1924: Karma (kabine) güçler birliği görevler ayrılığı
 • 1961 Anayasası: Çoğulculuğu benimsemiştir.
 • 1961: Parlementer
 • 1971 Değişikliği: Askeri kanat güçlendirildi
 • 1973 Değişikliği: Devlet güvenlik mahkemeleri kuruldu (2004)
 • 1982 Anayasası: Bu anayasa çoğunlukçu da Çoğulcuda değildir. 1961 anayasasına karşı çıkmıştır ama çoğunlukçu olmamasına rağmen çoğunlukçu kabul edilir. Şimdiki hali ise 1982’nin Çoğulcu görünümüdür.
 • 1982: en katı anayasadır. Kozvistiktir.
 • 1921, 1961, 1982: Darbe anayasalarıdır.
 • 1982: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
 • 1808: Sened-i ittifak
 • 1876: Kanunu esasî
 • 1939: Tanzimat fermanı
 • 1921: Teşkilat-ı esasî
 • 1956: Islahat fermanı
 • 1923: Ankara başkent oldu.
 • 1924: Anayasaya Ankara başkent hükmü eklendi.
 • 1982: Ankara başkentliği değiştirilemez.
 • 1928 Anayasası: devletin dini İslamdır ibaresi anayasadan çıkartılmıştır.
 • 1934: Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.
 • 1933: Kadın (b)elediye başkanı oldu. (B)
 • 1930: Kadın (m)uhtar oldu. (M)
 • 1934: Kadın (v)ekil seçildi. (W-v)
 • 1937: Atatürk ilkeleri anayasaya girdi (6 ok) (Laik oldu.)
 • 1945: anayasanın dili sadeleştirildi.
 • 1946: Çok partili hayat ve tek dereceli seçim ilkesi geldi.
 • 1950: gizli oy, açık seçim ilkesi kabul edildi.
 • 2004: 2004 yılında biz de idam kalktı.

Kurum açma sayıları:

 • 7 kişi: dernek açma sayısı
 • 7 kişi: kooperatif açma sayısı
 • 1 kişi: vakıf açma sayısı
 • 1 kişi +: şirket açma sayısı

Üye sayısıyla ilgili kavramlar:

 • 200: (Anayasa değişikliği için): Meclis üye tam sayısı (600) 1/3 ünün (200 milletvekili) yazılı teklif görüşmelere gerçekleştirmeleri gerekir.
 • 11 üye: yüksek Seçim kurulundan 7 asıl + 4 yedek olmak üzere 11 üye bulunur. (Bunlardan 6 tanesi Yargıtay, 5 tanesi Danıştaydır.)
 • 15 asıl üye: 1961 anayasa Mahkemesi’ne 15 asıl üye bulunur bu 12 yılda bir kere olur
 • 13 asıl üye: Hâkimler ve Savcılar kurulunda (4 yıl)

TMBB’nin nitelikli çoğunlukla yaptığı işlemler:

 • 3/5: Genel ya da özel af ilan etmek.
 • 2/3: Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları yüce Divan’a sevk etmek.
 • 3/5: Anayasa değişikliğini kabul etmek.
 • 2/3: TBMM Başkanlarının seçimi.
 • 2/3: Kamu baş denetçisini seçimi.
 • 3/5: Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi.
 • 3/5: Erken seçim ilan etmek.
 • 301 kişi: Devamsızlık sebebi ile milletvekili düşürmek.

Turlarda üye sayısı:

 1. Meclis: Meclis üye tam sayısının 2/3 ü (400 kişi)
 2. Meclis: Meclis üye tam sayısının 2/3 ü (400 kişi)
 3. Meclis: Meclis diğer tam sayısının salt çoğunluğu (301 kişi)
 4. Adaylardan hangisi oyların çoğunluğunu alırsa kazanır.

Bin sayısına göre olan kavramlar:

 • 2 bin ve altı: köylerin kırılmasın iç işleri Bakanı kararıyla
 • 5 bin: Belediye kurulması cumhurbaşkanı kararı ile
 • 750 bin: Büyük Şehir belediyesi kurulması
 • 100.000: 100.000 seçmen imzasıyla halkın belirlediği kişi cumhurbaşkanı adayı olabilir

Türkiye vatandaşı olmak için şartlar:

 • 3 yıl: Türkiye’den biriyle evlenirseniz 3 yıl evli kalmalısınız.
 • 5 yıl: yetkili makam kararıyla sonradan Türk vatandaşı olabilirsiniz. Evlilik şartı olmadan 5 yıl ikamet etme ile elde edilir.

Yıl ve günlere göre kavramlar:

 • 1 saniye: Sağ doğumdan çocuk 1 saniye bile nefes alıyorsan bu sana doğun sayılır.
 • 1 gün: Milletvekilleri 1 gün bile yüz kızartıcı suçtan hapse girerse milletvekili olamaz.
 • 5 gün: Meclisin toplanmasından itibaren beş gün içerisinde meclis başkanı seçilir.
 • 15 gün: Üç ay tatili yapan meclis bunun dışında 15 gün istediği kadar ara verebilir. Bunun adı meclis ara verdi olarak geçer.
 • 3 ay: Meclis üç ay tatil yapabilir.
 • 6 ay: TBMM Olan üstü hal kararının 4 ay erteler en fazla 6 ay erteleyebilir.
 • 5 yıl: Yasama dönemi içerisinde iki milletvekili arasından geçen genel süre. Erken seçim olursa bu süre olur ya da ertelenirse gerçekleşir. Savaş ya da erken seçim olmadığı sürece 5 yıldır.
 • 5 yıl: Yerel seçim 5 yılda 1 kez yapılır.

Dokunulmazlığın kaldırılması:

 • 7 gün: İtiraz
 • 15 gün: Karar

%’liğe göre kavramlar:

 • %5: Siyasi parti grupları bir araya gelerek toplamda %5 geçerli oy elde ederse cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. (ÖSYM defalarca sordu.)
 • %50: Cumhurbaşkanı adaylığından oy zamanında birinci turda seçilecek kişinin %50’nin üzerinde oy alması gerekir. Eğer %50 oyun altında kalırsalar ikinci tur oylama ikinci pazar günü yapılır. (İkinci tur oynamadan, birinci tur oylamada en fazla oy alan iki kişi sadece katılabilir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu