Vatandaşlık ders notu 2

Vatandaşlık ders notu 2
Vatandaşlık ders notu 2
4 Haziran 2022

Vatandaşlık ders notu 2 ile karşınızdayız. Notlarımızın içerisinde üye sayıları, tarihlere (gün, yıl, saat…), yaş gruplarına göre gruplamalar gerçekleştirdik. Vatandaşlık ders notu 1 için (Kelime sözlüğünden oluşuyor.) sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Vatandaşlık ders notu 2 pdf halinde olması durumunda siz değerli öğrencilerin notlara ulaşımınız daha zor olacaktı. Bunun için cemre ailesi yanınızda ve sizlere kolaylık olması için KPSS ders notları düzenledi. Vatandaşlık ders notu 2:

Ekstra notlar:

 • Ek not 1: 3 hısımın Bir olay karşısında görgü tanı ya da tanık şahitliği yaptığında çekilme hakkı vardır.
 • Ek not 2: (4 tur) Meclis başkanı meclis tarafından meclis içinde gizli oyla 4 turla seçilir.
 • Ek not 3: (87 seçim bölgesi) 87 seçim bölgesi vardır. 81 cevap şıkları içerisinde yanıltmacadır.
 • Ek not 4: 30 gerçek kişi bir araya gelerek izin almaksızın siyasi parti kurabilir.

Yaşlarla ilgili kurallar:

 • 15 yaş: 15 yaşını dolduran herkes vasiyetname düzenleyebilir
 • 16 yaş: Olağanüstü evlenme yaşı.
 • 17 yaş: Kız ve erkekte evlenme yaşı.
 • 18 yaş: Kaza rüşt yargısal evlenme yaşı.
 • 18 yaş: Türkiye’de reşit olma yaşıdır.
 • 18 yaş: 18 yaşın altında iken bazı durumlarda hukukken reşit sayılabilirsin.
 • 18 yaş: Muhtar, belediye başkanı… olması yaşıdır.
 • 30 yaş: Evlat edinme yaşıdır
 • 40 yaş: Cumhurbaşkanı olma yaşıdır (en az 40 zorunlu) (siyasetteki yaşlar içinde istisnadır. Geri kalan hepsi 18 yaş sınırı ister.)
Normal Çocuklarda Ceza yaş grubu
 • 0-12 yaş: güvenlik tedbiri için ıslah evi. Ceza almazlar.
 • 12-15 yaş: anlama ve idrak kabiliyetine göre indirimli ceza alırlar. Islah evine güvenlik tedbiri için gönderilir.
 • 0-12 yaş: arasına sağır ve dilsiz bir çocuk ceza almaz. Güvenlik tedbiri için çocuk ıslah evine gönderilir. Asla çocuk cezaevine gönderip ceza almaz.
 • 12-15 yaş: aralığında anlama ve idrak kabiliyeti varsa indirimli ceza alır idrak edemiyorsa suçunu ıslah evine güvenlik tedbiri için gönderilir.
 • 12 yaş: 12 yaşına basıldığından Türk ceza kanunu nda ceza ehliyeti başlar.
 • 15 yaş: sağır ve dilsizler için ceza ehliyeti yaşıdır.
 • 18 yaş: tam ceza ehliyeti yaşıdır.
Tarihlere göre bilinmesi gereken kavramlar:
 • 15 Temmuz: Milli egemenlikle ilgilidir.
 • 1 Ekim- 30 Eylül: 1 yasama yılı sürecidir.
 • 1 Ekim: Meclis 1 Ekim de açılır.
 • 1839: 1839’da genel müsadere (suç işlersen verecek tüm malına el koyar) biz de kalktı.
 • 1909: Meşruti monarşiye tam anlamıyla geçiş sağlandı. Basının sansür edilemez ilkesi ilk kez anayasaya girdi.
 • 1921: Yumuşak ve kolay değiştirilebilen anayasa türüdür ilk ve tek anayasadır. Çerçevedir. Ayrıntı olmayan anayasadır.
 • 1921: Meclis hükümet sistemi
 • 1921: Türkiye’nin ilk yazılı anayasası
 • 1924 Anayasası: Çoğunlukçu
 • 1924: Karma (kabine) güçler birliği görevler ayrılığı
 • 1961 Anayasası: Çoğulculuğu benimsemiştir.
 • 1961: Parlementer
 • 1971 Değişikliği: Askeri kanat güçlendirildi
 • 1973 Değişikliği: Devlet güvenlik mahkemeleri kuruldu (2004)
 • 1982 Anayasası: Bu anayasa çoğunlukçu da Çoğulcuda değildir. 1961 anayasasına karşı çıkmıştır ama çoğunlukçu olmamasına rağmen çoğunlukçu kabul edilir. Şimdiki hali ise 1982’nin Çoğulcu görünümüdür.
 • 1982: en katı anayasadır. Kozvistiktir.
 • 1921, 1961, 1982: Darbe anayasalarıdır.
 • 1982: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
 • 1808: Sened-i ittifak
 • 1876: Kanunu esasî
 • 1939: Tanzimat fermanı
 • 1921: Teşkilat-ı esasî
 • 1956: Islahat fermanı
 • 1923: Ankara başkent oldu.
 • 1924: Anayasaya Ankara başkent hükmü eklendi.
 • 1982: Ankara başkentliği değiştirilemez.
 • 1928 Anayasası: devletin dini İslamdır ibaresi anayasadan çıkartılmıştır.
 • 1934: Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.
 • 1933: Kadın (b)elediye başkanı oldu. (B)
 • 1930: Kadın (m)uhtar oldu. (M)
 • 1934: Kadın (v)ekil seçildi. (W-v)
 • 1937: Atatürk ilkeleri anayasaya girdi (6 ok) (Laik oldu.)
 • 1945: anayasanın dili sadeleştirildi.
 • 1946: Çok partili hayat ve tek dereceli seçim ilkesi geldi.
 • 1950: gizli oy, açık seçim ilkesi kabul edildi.
 • 2004: 2004 yılında biz de idam kalktı.

Kurum açma sayıları:

 • 7 kişi: dernek açma sayısı
 • 7 kişi: kooperatif açma sayısı
 • 1 kişi: vakıf açma sayısı
 • 1 kişi +: şirket açma sayısı

Üye sayısıyla ilgili kavramlar:

 • 200: (Anayasa değişikliği için): Meclis üye tam sayısı (600) 1/3 ünün (200 milletvekili) yazılı teklif görüşmelere gerçekleştirmeleri gerekir.
 • 11 üye: yüksek Seçim kurulundan 7 asıl + 4 yedek olmak üzere 11 üye bulunur. (Bunlardan 6 tanesi Yargıtay, 5 tanesi Danıştaydır.)
 • 15 asıl üye: 1961 anayasa Mahkemesi’ne 15 asıl üye bulunur bu 12 yılda bir kere olur
 • 13 asıl üye: Hâkimler ve Savcılar kurulunda (4 yıl)

TMBB’nin nitelikli çoğunlukla yaptığı işlemler:

 • 3/5: Genel ya da özel af ilan etmek.
 • 2/3: Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları yüce Divan’a sevk etmek.
 • 3/5: Anayasa değişikliğini kabul etmek.
 • 2/3: TBMM Başkanlarının seçimi.
 • 2/3: Kamu baş denetçisini seçimi.
 • 3/5: Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi.
 • 3/5: Erken seçim ilan etmek.
 • 301 kişi: Devamsızlık sebebi ile milletvekili düşürmek.

Turlarda üye sayısı:

 1. Meclis: Meclis üye tam sayısının 2/3 ü (400 kişi)
 2. Meclis: Meclis üye tam sayısının 2/3 ü (400 kişi)
 3. Meclis: Meclis diğer tam sayısının salt çoğunluğu (301 kişi)
 4. Adaylardan hangisi oyların çoğunluğunu alırsa kazanır.

Bin sayısına göre olan kavramlar:

 • 2 bin ve altı: köylerin kırılmasın iç işleri Bakanı kararıyla
 • 5 bin: Belediye kurulması cumhurbaşkanı kararı ile
 • 750 bin: Büyük Şehir belediyesi kurulması
 • 100.000: 100.000 seçmen imzasıyla halkın belirlediği kişi cumhurbaşkanı adayı olabilir

Türkiye vatandaşı olmak için şartlar:

 • 3 yıl: Türkiye’den biriyle evlenirseniz 3 yıl evli kalmalısınız.
 • 5 yıl: yetkili makam kararıyla sonradan Türk vatandaşı olabilirsiniz. Evlilik şartı olmadan 5 yıl ikamet etme ile elde edilir.

Yıl ve günlere göre kavramlar:

 • 1 saniye: Sağ doğumdan çocuk 1 saniye bile nefes alıyorsan bu sana doğun sayılır.
 • 1 gün: Milletvekilleri 1 gün bile yüz kızartıcı suçtan hapse girerse milletvekili olamaz.
 • 5 gün: Meclisin toplanmasından itibaren beş gün içerisinde meclis başkanı seçilir.
 • 15 gün: Üç ay tatili yapan meclis bunun dışında 15 gün istediği kadar ara verebilir. Bunun adı meclis ara verdi olarak geçer.
 • 3 ay: Meclis üç ay tatil yapabilir.
 • 6 ay: TBMM Olan üstü hal kararının 4 ay erteler en fazla 6 ay erteleyebilir.
 • 5 yıl: Yasama dönemi içerisinde iki milletvekili arasından geçen genel süre. Erken seçim olursa bu süre olur ya da ertelenirse gerçekleşir. Savaş ya da erken seçim olmadığı sürece 5 yıldır.
 • 5 yıl: Yerel seçim 5 yılda 1 kez yapılır.

Dokunulmazlığın kaldırılması:

 • 7 gün: İtiraz
 • 15 gün: Karar

%’liğe göre kavramlar:

 • %5: Siyasi parti grupları bir araya gelerek toplamda %5 geçerli oy elde ederse cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. (ÖSYM defalarca sordu.)
 • %50: Cumhurbaşkanı adaylığından oy zamanında birinci turda seçilecek kişinin %50’nin üzerinde oy alması gerekir. Eğer %50 oyun altında kalırsalar ikinci tur oylama ikinci pazar günü yapılır. (İkinci tur oynamadan, birinci tur oylamada en fazla oy alan iki kişi sadece katılabilir.)

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler