Vatandaşlık KPSS Ders Notları

Vatandaşlık KPSS Ders Notları
Vatandaşlık KPSS Ders Notları
19 Haziran 2022

Vatandaşlık KPSS Ders Notları: Bu ders notlarımızda Vatandaşlık dersinde kritik olan bazı ders notlarını sizlerle paylaşacağız. KPSS vatandaşlık ders notları pdf 2022 oluşturmak isterseniz sayfamızdan yararlanabilirsiniz. kpss vatandaşlık ders notları 2022 ayrıntılı notlara ulaşabilirsiniz. kpss vatandaşlık ders notu pdf:

Ehliyet Çeşitleri

 • Tam ehliyetliler: reşit, ayırt eder, kısıtlı değil.
 • Sınırlı ehliyetliler: reşit olmayan, kısıtlı olan (deli, alzheimer)
 • Sınırlı ehliyetli: yasal danışman atanır.

Yargı Yoluna Kapalı İşlemler

 • Milletlerarası anlaşmalar
 • OHAL, Cumhurbaşkanı kararnameleri
 • Sayıştay kararları
 • Yüksek Seçim kurulu kararları
 • Yüksek hakimler Kurulu kararları
 • İnkılap kanunları

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

 • Kanunları tekrar görüşmek üzere TBMM’ye göndermek
 • Anayasa değişikliklerinde gerek görüldüğünde halkoyuna sunmak
 • TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak kanunları yapılmamak
 • Gerekli gördüğünde yaşama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi nde açılış konuşması yapmak
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi ne karar vermek
 • Kanun, KHK İçtüzük hem şekil hem esas yönünden iptali için anayasa mahkemesine dava açmak, anayasa değişikliklerinin şekil yönünden iptali davası açmak

Emprevizyon İlkesi (Ön görülmezlik)

 • Sel, Pandemi vs. Sözleşme şartlara göre yeniden düzenlenir

Yaptırım Türleri

 • Ceza: suçlu
 • İptal: devletin yapmış olduğu hukuka aykırı işlem
 • Cebri icra: devlet hukuka aykırı davranıp seni zorladı
 • Tazminat: bir zararı ödeme şekli

Devletin Kuvvetleri

 • Yasama: TBMM
 • Yürütme: cumhurbaşkanı
 • Yargı: bağımsız ve tarafsız mahkemeler

Gerçek Kişiliği Sonlandıran Durumlar

 • Ölüm
 • Ölüm karinesi
 • Gaiplik

Evlenme Yaşları

 • Olağanüstü evlenme yaşı 16
 • Kız ve erkekte evlenme yaşı 17
 • Kaza/ rüşt yargısal evlenme 15

Para ile İlgili Notlar

 • Para basılmasına meclis karar verir.
 • Darphane bozuk para basar.
 • Para basan merkez bankasıdır.

Borç Neyden Doğar?

 • Hukuki işlem (alım, satım, kira)
 • Haksız fiil (birine zarar verince ödersin. Bıçaklandın mesela.)
 • Sebepsiz zenginlik (nişan hediyeleri istendi)

Siyasi Parti

 • 30 gerçek kişi izin almaksızın siyasi parti kurabilir.

Siyasi Partiye Üye olamayacaklar

 • Hakim ve savcılar
 • Yüksek yargı mensupları
 • Türk Silahlı kuvvetleri mensupları
 • Kamu çalışanları
 • Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler

Oy kullanamayanlar

 • Silah altındaki er ve erbaş
 • Askeri öğrenciler
 • Kasıtlı suçlardan dolayı hüküm de oy ceza İnfaz kurumlarında bulunanlar
 • Müeyyiz olmayanlar (akli dengesi yok.)

Parlamento kararı:

 • Savaş ilan etmek
 • Erken seçim ilan etmek
 • Meclis ara tatili verebilir
 • İçtüzük yapabilir
 • OHAL kararı onaylar ve süreci uzatır
 • Güven oylaması, meclis denetimi, milletvekili düşürmek gibi şeyler yapar
 • Dokunulmazlığı kaldırır

Kanun

 • Af ilan eder.
 • Para basılmasına karar verir.
 • Milletlerarası anlaşmalara uygun bulur.
 • Bütçe ve kesin hesap işlemleri yapar.
 • Bir ilin ilçenin kurulmasını sağlar.
 • Milletvekili ödeneklerinin belirlenmesini sağlar.
 • Bakanlar kurulu KHK Çıkarma yetkisine sahiptir.

Cumhurbaşkanı olabilme şartları

 • 40 yaşını doldurmak,
 • Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Yüksek öğrenim mezunu olmak,
 • Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak,

Karışık Notlar

 • Bir kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilir. Bu süreç 5 yıllık olur. Halk tarafından seçilir. (1982 anayasasına göre oldu)
 • Meclis genel ve özel af çıkarır. (3/5)
 • Cumhurbaşkanı orman suçlusunu affeder ama meclisin bu yetkisi yok.
 • OHAL Kararına meclis verir cumhurbaşkanı onaylar.
 • Savaşa ve barışa karar veren MECLİSTİR.
 • TBMM HKS’ya 7 üye seçer.
 • Salt: Kelime anlamı olarak yarısından fazla demek
 • Genel affı meclis çıkarır.
 • Cumhurbaşkanı hastalık, sakatlık, kocama gibi sebeplerden ceza hafifletebilir ya da cezayı kaldırabilir.
 • Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkartabilir.
 • Yüce Divan’da yargılaman erken seçim hakkını kullanamaz.
 • Devlet denetleme kurulunda her şey cumhurbaşkanına bağlıdır.
 • Milli güvenlik kararları bağlayıcı değildir. Tavsiye niteliğindedir.
 • MGK sorularının. Cumhurbaşkanı çoğunun cevabı
 • OHAL en fazla 4-6 ay ilan edilir. (Daha önce defalarca soruldu!!!)
 • Yargıtay: adli yargının en üst derece mahkemesi
 • Anayasa mahkeme başkanı = Zühtü Arslan
 • Hâkimler ve Savcılar idari görevleri bakımından adalet Bakanlığı’na bağlıdır. Adli yönden bağımsızlardır.
 • Büyükşehir belediyesi olan yerlerden köyler kaldırıldı. Mahalle oldu.
 • Gerçek kişilik sağ ve Tam Doğumla başlar.

Kişi Sayısına Göre Kurum Kurma

 • Dernek 7 kişiyle kurulur
 • Vakıf 1 kişi ile kurulur
 • Kooperatif 7 kişi ile kurulur
 • Şirket 1 ve üzeri kişiyle kurulur

Bu gönderi için yorumlar kapalı.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler sweet bonanza deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler