Okul Kınama Cezası Nedir?

Okulda öğrencinin davranışlarda ve yapmaktan çekindiği hal ve hareketlerin karşılığı okul kınama cezası nedir sorusuna özelikle liseli öğrenciler yanıtlar aramaktadır.

Öğrencinin eğitim öğretim görevlerini alırken yaptığı davranışlar nedeniyle cezalandırılması okul kınama cezası nedir sorusuna neden olmaktadır. Okul kınama cezası öğrencinin davranışlarında kusurlu olduğu ve tekrarından kaçınması gerektiği yazılı olarak bildirilmesine denilmektedir. Öğrenciler farklı disiplin cezaları alabilmektedir. Bu cezalar;

 • Uyarma
 • Kınama
 • 1 haftadan 1 aya kadar okuldan uzaklaştırma
 • Bir Eğitim Öğretim Yılı uzaklaştırma

Okul disiplin cezaları kurumsal açıdan farklı yönetmelikler ile değerlendirilebilmektedir. İlkokulda uygulanan cezalar Liselerde daha farklı olur. Lisede kınama cezası özellikle en çok alınan uyarılardan biri olmaktadır. Böylelikle öğrenciler Lisede kınama cezası sicile işler mi? Sorusuna yanıt aramaya başlar. Nitekim cezaların yönetmeliğe bağlanması ile işleyişinde özellikle devlet kurumları ve liselerde komisyonlar eliyle görülmektedir.

Okul Kınama Cezası Nedir?
Okul Kınama Cezası Nedir?

Okul Kınama Cezası Nedir? Mevzuat Hükümleri Nelerdir?

Lise ve Yükseköğretim okullarında disiplin cezaları yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Mevzuat bu aşamada yönlendirici niteliği taşır. Ortaöğretim kurumları ile Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmektedir. Bu aşamada kınama cezasını gerektiren filer de değişiklik gösterir.

Disiplin cezaları ile özellikle kınama cezası söz konusu olduğunda öncelikli olarak memurlar akıllara gelmektedir. Memur kınama cezası bu anlamda en çok aranılan hususların başında gelir. Kamu kuruluşlarında çalışan devlet memurları 657 Sayılı Yasa kapsamında disiplin kovuşturması ile ceza alabilmektedir. Burada alınan cezalarda uyarı ve kınama 5 yıl içerisinde, Kademe Durdurma Cezası ise 10 yıl içerisinde başvuru yaparak silinebilir. Devlet memurlarında olması nedeniyle öğrenciler okul kınama cezası nedir sorusuna yanıtları anlayamamaktadır. Aslında suçu gerektiren filer ve nedenleri bellidir.

Öğrenci Kınama Cezası Ne Zaman Silinir?

Öğrencinin davranışının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesi olan kınama cezası okulda öğretmenlerden kurulu komisyonca ortak alınan kararla verilir. Bu karar sonrası sicili diyebileceğiniz dosyasında cezası tutulmaktadır. Bu ceza okuldan mezun olana kadar silinir. Dileyen veli öğrencisinin silinin cezasını yazılı olarak isteyebilir. Bazı kurumlarda silinen cezalar toplu olarak alınır ve toplu olarak bildirilebilir.

Okul Kınama Cezası Nedir?
Okul Kınama Cezası Nedir?

Kınama Cezası alan öğrenci ne olur?

Öğrencinin çekindiği hususlar ile kınama cezası alan öğrenci ne olur sorusuna yanıtlar aranmaktadır. Burada verilen disiplin cezasının amacı uyarıdır. Yine aynı davranışları tekrar sergilememesi gerektiği yazılı olarak bildirilir ve tebliğ edilerek imzası alınır. Bu arada öğrenci aynı davranışı tekrarlarsa disiplin cezası bir üst kademe olarak verilir. Bu ceza ise okuldan uzaklaştırma olarak öğrenciye yansır. Hatta ilerleyen süreçte okuldan atılmaya kadar gidebilir. Böylelikle verilen okuldan atılma cezası okuldan kaydınızın silinmesi anlamına gelecektir.

Okulda Kınama Yersek Ne Olur?

Öğrencilerin deyimi ile okulda kınama yersek ne olur sorusunun yanıtı aslında uyarı aldığınızdır. Bu uyarı yazılı olarak yapılmaktadır. Uyarı sonrası dosyanıza konulan bu ceza mezun olduğunuz zaman silinecektir. Ancak mezuniyet öncesi suçu tekrarlamanız ile karşınıza tekrar gelecek olan kınama cezası okullarda disiplin kurulları tarafından verilmektedir. Aynı suçların tekrarı vuku bulması halinde disiplin kurulu üst cezaya başvurabilir.

Kınama cezası alan öğrenci dilerse buna itiraz edebilir. İtirazı yapacak kişi ise öğrencinin velisi olmaktadır. Disiplin kurulu kararına karşı olarak velinin itiraz süresi 60 gündür. Bu süre içinde idare mahkemesine verilen disiplin cezasının iptali için dava açması gerekir.

Okul Kınama Cezası Nedir?
Okul Kınama Cezası Nedir?

Öğrencilere Verilen Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiiller

Ortaöğretim kurumları ve Yükseköğretim Kurumları kendi bünyesinde öğretmenlerden kurulu olarak bir disiplin kurulu oluşturmaktadır. Bu kurul belli sürelerde toplanarak öğrencinin dosyasını inceler. Hatta öğrencilerin ifadesine başvurmaktadır. Bu inceleme sonrası dosyasında belirtilen fiillerin vuku bulması halinde ceza verilmesi söz konusu olur. Bu cezalar ve nedenler ise şu şekilde özetlenebilir.

Uyarma Cezası Kimlere Verilir?

Öğrenciye verilen uyarma cezasını gerektiren fiiller ise şunlar olmaktadır.

 • İdareci ve öğretmenlerin sorularına yanıt vermeme
 • Okulda ilan edilen yerler dışında ilanlar asma
 • Okul duyuruları ve afişlerini yırtmak, karalama ve kirletme ile koparma olarak sıralanabilir.

Kınama Cezası Nelere Verilir?

Okullarda disiplin cezası suçun vuku bulması halinde en geç iki hafta içerisinde verilebilmektedir. Burada okulun yoğunluğu ve eğitim öğretim takvimine göre bir süre geçer. Standart olarak 10 gün içinde disiplin kurulu toplanır ve karar verir. Bu karar öğrenciye hemen bildirilir. Okul disiplin cezası alınmasını gerektiren fiiller ise şunlardır;

 • Okul idarecileri ve öğretmenlerince istenilen bilgileri eksik vermek
 • Eğitim öğretimin düzenini bozmak
 • Ders, atölye çalışmaları, konferans, toplantı gibi çalışmaların düzenini bozma
 • İzinsiz olarak okulda bildiriler dağıtmak, afiş asmak, pankartlar asmak
 • Okulun eşyalarına zarar vermek
 • Öğrenciler ile kavga
 • Sınavlarda kopya teşebbüsünde bulunmak.
Okul Kınama Cezası Nedir?
Okul Kınama Cezası Nedir?

Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezası Kimlere Verilir?

Kınama cezasının bir üst kademesi olan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren filler şunlardır.

 • Öğrenme ve öğretmeyi engelleme,
 • Okulun huzurunu bozma
 • Disiplin soruşturmasını engelleme
 • Okulda başkasına ait belge kullanma
 • Okulda bulunan idareci, öğretmen ve öğrencilerin haysiyetini zedeleyecek sözlü ve yazılı fiiler
 • Yükseköğretim kurumlarında çalışan personeli zedeleyen sözlü yazılı fiiler
 • Okulda alkollü içki tüketmek
 • Okulda izinsiz toplantı ve gösteriler düzenleme.

Okuldan 1 Yarı Yılı Uzaklaştırma Cezası Kimlere Verilir?

Öğrenciye verilen cezalar içerisinde en ağır olanlarından biri okuldan yarı yıl boyunca uzaklaştırmadır. Bu aşamada gerektiren fiiller ise şunlardır;

 • Okulda görev yapanları ve öğrencileri tehdit etme
 • Eğitimi engelleyici eylemlerde bulunma
 • Personel ve öğrenciye fiziki saldırıda bulunma
 • Hırsızlık yapma
 • Okul demirbaşlarını kırma, tahrip,
 • Sınavlarda kopya çekme çektirme
 • Uzaklaştırma cezasına uymama

Öğrenci Soruşturma ve Zaman Aşımı

Suçun işlenmesi ve öğrenilmesi ile cezanın verilmesinde süreler önemlidir. Bu süreleri aşan disiplin soruşturmaları kapanırken ceza verilmesi de mümkün olmamaktadır. Öğrencinin eğitim gördüğü eğitim kurumuna göre değişen ayrıntılar söz konusu olacaktır. Bu ayrıntılar ilkokul, ortaokul ve lisede farklı olurken bir yükseköğretim kurumunda çok daha farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira soruşturmanın başlamasında dahi yetkili amirler değişir. Böylelikle;

 • Fakültelerde öğrenci soruşturmasının başlamasında dekan
 • Enstitülerde başlaması için Enstitü Müdürü
 • Yüksekokul ile Meslek Yüksek Okullarında başlamasında Müdür
 • Konservatuarlarda disiplin soruşturmasının başlamasında ise müdürler yetkili olmaktadır.

Suçun işlenmesi ve öğrenilmesi ile birlikte öğrenci disiplin soruşturması hemen başlar. Burada 15 günlük bir süre vardır. Bu süre içerisinde soruşturmanın sonuçlandırılması gerekir. Eylemin kesinleşmesi ve öğrenilmesi halinde;

 • Uyarma ve Kınama cezası bir aya kadar
 • Okuldan uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde
 • Yükseköğretim kurumları bir ve iki yarıyıl uzaklaştırmalarda 3 ay içinde

Başlanmaması halinde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar ve kapanır. Açılan soruşturma dosyaları ve içeriği gizlidir. Bu soruşturma esnasında tanıklar dinlenebilmektedir. Bilgiler ve belgeler ile bilirkişiye başvurular yapılabilir. Yapılan tüm işlemler tutanak ile kayıt altına alınmaktadır. Tanık ve bilirkişi ifadesinde yemin ettirilmesi esastır.

Soruşturmalarda öğrenciye davetiye çıkarılır. Bu durum daha çok Yükseköğretim kurumlarında olur. Davetiye ile öğrenci çağrıya uymadığı takdirde, neden uymadığına dair özür bildirmediği takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacaktır. Böylelikle disiplin kurulu ifadesini almadan öğrenci hakkında disiplin cezası verebilmektedir.

Eğitim kurumlarında öğrencilerin alacağı disiplin cezalarının sonraki süreçlerde karşısına çıkma olasılığı araştırılan hususlardan bazılarıdır. Bu sebeple okul kınama cezası nedir sorusuna yanıtlar aranmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler mizah.org moversvip.com